TAILIEUCHUNG - Kỹ năng thuyết trình hiệu quả và ấn tượng

Tài liệu tham khảo Kỹ năng thuyết trình và hưỡng dẫn trình bày ý tưởng | Trình bày ý tưởng Phan Huy Hùng Nội dung trao đổi Các bước hình thành đề án Kết cấu bài nói 15 tình huống tổng quát Các bước hình thành đề án Đề án Ý Tưởng không khác mấy so với các đề án khoa học, đề án kinh doanh, bởi phần cốt lõi của nó vẫn bao gồm: Đặt vấn đề. Mô tả chi tiết. Đầu tư. Phân tích hiệu quả và dự báo lợi nhuận mang lại. Đánh giá – Kết luận. Điểm khác biệt duy nhất của một đề án ý tưởng so với các đề án khác Là phần “Khái quát ý tưởng cần trình bày”, được thể hiện ngay sau khi “Đặt vấn đề”; Phần “Phát triển ý tưởng” nằm sau phần “Đánh giá – Kết luận”. Về phần đầu tư Đây là phần rất khó nhưng rất cần thiết cho việc thuyết phục. Đầu tư là làm bài toán cộng tất cả các chi phí mà nhà đầu tư, người mua ý tưởng phải bỏ ra khi sở hữu ý tưởng của người bán. Nếu là việc đầu tư mua một ý tưởng chế tạo máy, ý tưởng về một phát minh cơ khí thì người viết cần nêu đầy đủ chi phí trang thiết bị, nhân công vận hành, . tính được giá thành từng sản phẩm làm ra và tổng chi phí đầu tư cho cả chương trình. Các thông số này có giá trị rất lớn trong phần sau. Về phân tích hiệu quả và dự báo lợi nhuận mang lại Hiệu quả là bài toán trừ. Nó sẽ thuyết phục người mua ý tưởng đi đến quyết định cuối cùng, dứt khoát, nếu kết quả của bài toán là con số dương (+). Số dương càng cao, càng logic thì tính thuyết phục càng cao. Muốn thực hiện được điều này, người viết phải có cách lập luận hợp lý, rõ ràng, minh bạch. Xin lưu ý, việc thuyết phục không thể dùng cách lập luận mập mờ, hay tìm cách đánh lừa, tạo ra những con số ảo, không trung thực. Cũng như các phần trên, cách viết ở phần này cũng đòi hỏi sự mạch lạc trong hành văn, sắp xếp các ý trong tài liệu một cách có thứ tự, hợp lý. Về đánh giá-Kết luận Việc đánh giá phải dựa vào các thông tin ở các phần trên. Đánh giá tạo tính khách quan, nhưng chỉ có một mục đích là nêu lên được lợi ích của việc cần thiết phải chia sẻ ý tưởng mà chúng ta đang nói, đang thuyết phục . Phần kết luận cần viết ngắn gọn, logic cao nhất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN