TAILIEUCHUNG - Danh sách Thành viên Chính phủ khoá XII

Danh sách Thành viên Chính phủ khoá XII hiện nay ở Việt Nam | Danh sách Thành viên Chính phủ khoá XII * THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Ông Nguyễn Tấn Dũng * CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG : 1. Ông Nguyễn Sinh Hùng 2. Ông Phạm Gia Khiêm 3. Ông Trương Vĩnh Trọng 4. Ông Hoàng Trung Hải 5. Ông Nguyễn Thiện Nhân * BỘ TRƯỞNG CÁC BỘ: 1. Ông Phùng Quang Thanh ( Bộ Quốc Phòng ) 2. Ông Lê Hồng Anh ( Bộ Công an ) 3. Ông Phạm Gia Khiêm ( Bộ Ngoại giao ) 4. Ông Trần Văn Tuấn ( Bộ Nội vụ ) 5. Ông Hà Hùng Cường ( Bộ Tư pháp ) 6. Ông Võ Hồng Phúc ( Bộ KH và ĐT ) Vũ Văn Ninh ( Bộ Tài chính ) 8. Ông Vũ Huy Hoàng ( Bộ Công thương ) 9. Ông Cao Đức Phát ( Bộ NN & PTNT ) 10. Ông Hồ Nghĩa Dũng ( Bộ GT – VT ) 11. Ông Nguyễn Hồng Quân ( Bộ Xây dựng ) 12. Ông Phạm Khôi Nguyên ( Bộ TN và MT ) 13. Ông Lê Doãn Hợp ( Bộ TT và Truyền thông ) 14. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân ( Bộ LĐ – TB và XH ) 15. Ông Hoàng Tuấn Anh ( Bộ VH – TT – DL ) 16 Ông Hoàng Văn Phong( Bộ KH và CN ) 17. Ông Nguyễn Thiện Nhân ( Bộ GD và ĐT ) 18. Ông Nguyễn Quốc Triệu ( Bộ Y Tế ) * THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ: 1. Ông Giàng Seo Phử ( Uỷ ban Dân tộc ) 2. Ông Nguyễn Văn Giàu ( Ngân hàng NN Việt Nam ) 3. Ông Trần Văn Truyền ( Thanh tra Chính phủ ) 4. Ông Nguyễn Xuân Phúc ( Văn phòng Chính phủ) THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ: 1. Ông Đào Hữu Nghĩa ( BQL Lăng CT HCM) 2. Ông Nguyễn Huy Ban ( Bảo Hiểm Xã hội Viẹt Nam) 3. Ông Nguyễn Quốc Uy ( Thông tấn xã Việt Nam) 4. Ông Vũ Văn Hiền ( Đài Tiếng nói Việt Nam ) 5. Ông Vũ Văn Hiến ( Đài Truyền hình Việt Nam ) 6. Ông Lê Hữu Nghĩa ( Hv Chính trị-Hành chính Qg Hồ Chí Minh ) 7. Ông Đặng Vũ Minh ( Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ) 8. Ông Đỗ Hoài Nam ( Viện Khoa học Xã hội Việt Nam )

TỪ KHÓA LIÊN QUAN