TAILIEUCHUNG - Phát triển cơ hội bán hàng

Phát triển các cơ hội bán hàng (lead nurturing) được hiểu là các hoạt động tiếp thị dưới dạng các ấn phẩm, blog, thư điện tử và là một đề tài được bàn đến khá thường xuyên trong các sự kiện tiếp thị trong quan hệ kinh doanh giữa các doanh nghiệp (B2B). Các chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị bán hàng định nghĩa “lead nurturing” là một cách xây dựng quan hệ với các khách hàng tiềm năng thông qua việc sử dụng các phương tiện đa truyền thông để cung cấp cho từng nhóm khách hàng những. | Phát triển cơ hội bán hàng Phát triển các cơ hội bán hàng lead nurturing được hiểu là các hoạt động tiếp thị dưới dạng các ấn phẩm blog thư điện tử. và là một đề tài được bàn đến khá thường xuyên trong các sự kiện tiếp thị trong quan hệ kinh doanh giữa các doanh nghiệp B2B . Các chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị bán hàng định nghĩa lead nurturing là một cách xây dựng quan hệ với các khách hàng tiềm năng thông qua việc sử dụng các phương tiện đa truyền thông để cung cấp cho từng nhóm khách hàng những thông tin mà họ quan tâm. Việc trao đổi thông tin này được diễn ra liên tục cho đến khi doanh nghiệp tìm được những khách hàng tiềm năng hội đủ điều kiện để tạo thành một cơ hội bán hàng thật sự tức là những khách hàng đang có nhu cầu và sẵn sàng mua sản phẩm hay sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Hiện nay phát triển quan hệ với khách hàng tiềm năng đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược tiếp thị tổng thể của các doanh nghiệp. Thế nhưng xác định được những chiến thuật cụ thể nhằm thực hiện công việc này lại là một thử thách đối với các doanh nghiệp. Lý do là doanh nghiệp cần phải áp dụng các chiến thuật khác nhau đối với mỗi nhóm khách hàng khác nhau chẳng hạn không thể gửi cùng một bản tin bằng thư điện tử theo cùng một định kỳ hàng tuần hàng tháng. cho tất cả các đối tượng khách hàng. Tương tự doanh nghiệp không thể sử dụng điện thoại để liên lạc với các khách hàng tiềm năng khác nhau theo một định kỳ như nhau. Vì một phần của công việc phát triển cơ hội bán hàng là cung cấp những thông tin có liên quan đến từng nhóm khách hàng tiềm năng Kathy Rizzo - Phó Chủ tịch phụ trách marketing kiêm đồng sáng lập viên của TeleNet Marketing Solutions Công ty Giải pháp Marketing TeleNet đã đưa ra sáu chiến thuật dưới đây để giúp doanh nghiệp phát triển các cơ hội kinh doanh 1. Tìm hiểu điều gì là quan trọng đối với các khách hàng tiềm năng Hãy gọi điện cho khách hàng và đặt ra những câu hỏi gợi mở để họ giãi bày những khó khăn những vấn đề mà họ bức xúc hay quan .