TAILIEUCHUNG - CÁC CƠ QUAN CẤP THÀNH PHỐ

Sơ đồ tổ chức của các cơ quan cấp thành phố | CÁC CƠ QUAN CẤP THÀNH PHỐ * Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố: Sở Nội vụ Sở Tài chính Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Công Thương Sở Xây dựng Sở Giao thông vận tải Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Khoa học và Công nghệ Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Y tế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Tư pháp Sở Ngoại vụ Sở Thông tin và Truyền thông Thanh tra thành phố Ban Dân tộc thành phố Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố * Cơ quan có chức năng quản lý hành chính thuộc UBND thành phố (không phải cơ quan chuyên môn): Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ * Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Viện Kiến trúc quy hoạch thành phố Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ban Quản lý dự án ĐTXD Trung tâm Văn hóa Tây Đô Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Trung tâm Công nghệ phần mềm thành phố Trung tâm Đại học Tại chức thành phố Trường Cao đẵng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ * Cơ quan Trung ương (thuộc hệ thống dọc) thực hiện chức năng, nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố Cần Thơ: Công an thành phố Kho bạc Nhà nước Cần Thơ Cục Thuế Cục Hải quan Cục Thống kê Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Cần Thơ Thông tin tổ chức hành chính thành phố Hồ Chí Minh HÀ NỘI: Văn phòng HĐND và UBND / Sở Thông tin và truyền thông / Sở Công thương / Sở Giáo dục-Đào tạo / Sở Giao thông vận tải / Sở Kế hoạch-Đầu tư / Sở Khoa học Công nghệ / Sở Lao động-Thương binh-Xã hội / Sở Nội vụ / Sở Ngoại vụ / Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn / Sở Quy hoạch Kiến trúc / Sở Tài nguyên Môi trường / Sở Tài chính / / / Sở Tư pháp / Sở Văn hoá thể thao và du lịch / Sở Y tế / Sở Xây dựng / Thanh tra Nhà nước Thành phố / Ban thi đua khen thưởng Thành phố / Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em / Ban Tôn giáo Thành phố / Ban Quản lý khu Công nghiệp và Chế xuất / Chi cục Kiểm lâm SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP: Đài phát thanh và truyền hình HN / Báo Kinh tế và Đô thị / Trường Cao đẳng nghệ thuật / Trường Cao đẳng Sư phạm / Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong / Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội / Ban Chỉ đạo 1000 năm Thăng Long / Ban quản lý khu phố cổ / Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng / Ban Quản lý Phát triển Vận tải công cộng Xe điện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN