TAILIEUCHUNG - Đồ án Điều Khiển Logic

Hiện nay, ở trong tất cả các xí nghiệp thuộc tất cả các ngành công nghiệp đều thực hiện việc sản xuất hàng loạt và áp dụng các hệ thống máy sản xuất tự động. Việc áp dụng kiểu sản xuất như thế này sẽ nâng cao được năng suất lao động cũng như là chất lượng sản phẩm. Điều đó làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. | Hệ thống máy soi rãnh tự động với mô hình như trên là một hệ thống gồm 3 xylanh khí nén và một mũi dao quay tròn. Trong đó xy lanh A làm nhiệm vụ kẹp chặt chi tiết trên bàn phôi để chuẩn bị thực hiện soi rãnh trên chi tiết đó. Pittông của xy lanh A được gắn chặt vào má động của êtô, má tĩnh của êtô được cố định trên bàn phôi. Chi tiết được đặt vào giữa và nhờ xy lanh A cố định chặt lại. Mũi dao quay tròn được đặt cố định tại một vị trí ứng với vị trí của rãnh thứ nhất. Pittông của xy lanh B đẩy bàn phôi sang phải thực hiện chuyển động ăn dao để bắt đầu thực hiện soi rãnh thứ nhất. Sau đó, pittông của xy lanh B lại kéo bàn phôi trở về vị trí ban đầu. Pittông của xy lanh C đẩy bàn phôi thẳng về phía trước tới vị trí của rãnh thứ hai. Sau đó, pittông của xy lanh B lại thực hiện một hành trình tương tự như trên để soi rãnh thứ hai. Sau đó, pittông của xy lanh C lại đưa bàn phôi trở về vị trí ban đầu, rồi pittông của xy lanh A được kéo trở về làm má động tách khỏi má tĩnh của êtô để nhả chi tiết khác. Người vận hành lại thay chi tiết khác vào để thực hiện tiếp việc soi rãnh cho chi tiết tiếp theo.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN