TAILIEUCHUNG - Luận văn - Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại CTTMTH tỉnh Nam Định

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cttmth tỉnh nam định , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trong thời gian tới, khi nền kinh tế nước ta nhập vào guồng quay của nền Kinh tế Thế giới, tình hình kinh tế xã hội cũng như sự vận động của môi trường khi đó thị hướng sẽ biến đổi theo xu hướng chung của thị trường thế giới. Đây là một dấu hiệu tốt, đáng mừng đôiư với thị trường hàng hoá nước ta, tạo cho các Doanh nghiệp kinh doanh với các thị trường với các sắc thái mới. Sự gia nhập ATTA và WTO của nước ta là cơ hội cho hàng hoá của Việt Nam hoà nhập vào thị trường Thế giới . Ngược lại , thị trường nước ta sẽ có cơ hội đón nhận hàng hoá của các nước trong khu vực và Thế giới .Mặt khác, hiện nay, trên địa bàn Tỉnh Nam Định đang mở ra những khu công nghiệp mới và các dự án du lịch như :Khu Công nghiệp Hoá xá, Lộc Vượng và Khu du lịch Quất Lâm Hải Thịch, do vậy, thị trường sẽ trở nên sôi động hơn. Với những dịch vụ kinh doanh và hàng hoá chất lượng tốt, giá cả hợp lý do vậy thị trường sẽ trở nên sôi động với sự lên ngôi của những hàng hoá chất lượng tốt, giá cả hợp lý, thị trường không có chỗ cho những hàng hoá chất lượng kém hoặc giá quá cao. Hàng hoá có khả năng cạnh tranh cao của các nước phát triển mạnh trong khu vực và Thế giới sẽ tràn ngập thị trường nước ta. Và đây sẽ là cơ hội lớn cho Doanh nghiệp thực hiện các Dự án kinh doanh của mình trong tương lai.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN