TAILIEUCHUNG - Luận văn - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

Cùng với sự vận động trưởng thành, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ nghiệp vụ, công nghệ kỹ thuật mới, công ty đã không ngừng cố gắng vươn lên theo kịp nhịp sống của thời đại và trưởng thành nhanh chóng cho kịp xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới. Công ty đã không ngừng mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, cải tiến mặt hàng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. | Trước kia, khi công ty còn là xởng sản xuất quy mô nhỏ, với thị trờng tiêu thụ chủ yếu từ trong nước, sản phẩm còn chưa phong phú về mẫu mã, và chủng loại thì nguyên liệu chủ yếu cho các sản phẩm của công ty là thạch cao và đất sét. đến nay thì nguyên liệu của công ty rất phong phú về chủng loại và chất liệu, từ bột đá thiên nhiên đến nguyên liệu bằng thạch cao, nhựa tổng hợp, ngày công ty càng sáng tạo và tìm kiếm ra nhiều nguồn nguyên liệu thay thế và bổ sung khác, làm phong phú hơn nữa nguồn nguyên liệu có sẵn và giảm chi phí nguyên nhiên liệu, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành. Trong thời gian tới, Công ty có kế hoạch đa dạng hoá các nguồn nguyên liệu, sản phẩm làm ra không phải chỉ có chất liệu tự nhiên mà còn bằng chất liệu tổng hợp như polyme. Công ty có kế hoạch xây dựng thêm nhiều cơ sở sản xuất chế biến nguyên liệu cho mình, nguồn này sẽ là nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho phân xưởng sản xuất, tránh sự phụ thuộc vào nhà cung cấp nguyên liệu. Các cơ sở này có thu mua nguyên liệu từ các làng nghề truyền thống như Bát Tràng, để Công ty không phải phụ thuộc vào nhà cung ứng, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh.