TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 195

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 195', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | C WINDOWS DRIVER CACHE hoặc trong system32 drivercache làm giảm quá trình khởi động của XP . C WINDOWS SYSTEM32 DLLCACHE cũng thế xóa nó còn tiết kiệm được vài trăm MB chỉ với XP Pro C WINDOWS REGISTEREDPACKAGES hãy xóa toàn bộ tập tin và thư mục trong đó tốc độ tăng đáng kể. C WINDOWS PREFETCH xóa hết các tập tin trong đó tốc độ nhanh hơn khoảng 5- 7 giây. C WINDOWS REPAIR cũng không thật cần thiết hãy xóa tất cả những gì trong đó . Ngoài ra bác nào hay Update XP trên mạng thì trong C WINDOWS sẽ tự động tạo ra một thư mục có tên là LASTGOOD thực chất thì thư mục này sao lưu những gì của Windows bao gồm DRIVECACHE SYSTEM32. xóa nó đi mà không ảnh hưởng gì tiết kiệm được vài trăm MB C Documents and Settings Tên đăng nhập LocalSetting Temp Xóa hết những gì có trong đó đi đây là thư mục lưu trữ những file tạm làm chậm quá trình hoạt động của máy . chú ý có thể mục Temp này ẩn vì vậy bạn cần phải cho hiện các thư mục ẩn lên thì mới nhìn được. Để shut down nhanh hơn gấp đôi bạn có thể tiến hành làm các bước sau Bấm Start Run đánh regedit để kích hoạt Registry Editor. Chọn nhánh HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop. -AutoEndTask Bấm đúp và nhập số 1 mục đích là tự động tắt các dịch vụ treo nhanh chóng hơn. -MenuShowDelay bấm đúp và nhập vào 8 số 0 mục đích để thanh Start hiện nhanh hơn. -HungAppTimeout bấm đúp nhập giá trị 4000 để giảm thời gian chờ đợi. -WaitToKillAppTimeOut bấm đúp nhập giá trị 200 để giảm thời gian chờ đợi. -Bấm chuột phải lên nền cửa sổ bên phải chọn New String chuột phải lên key mới xuất hiện có tên New value 1 chọn rename để đặt tên lại cho khoá này là WaitToKillServiceTimeout nhấn đúp nhập giá trị 200. Chọn nhánh HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Contro l bấm đúp thẻ WaitToKillServiceTimeout nhập giá trị mới là 200. Như vậy thời gian tắt máy của bạn sẽ nhanh hơn trước ít nhất là gấp đôi. HKEY_CURRENT_USER -- Control Panel -- Desktop. thay đổi các giá trị sau AutoEndTask Nhấp đúp chuột và nhập vào 1 MenuShowDelay Nhấp đúp .