TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 192

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 192', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Windows 98 Chọn Start - Run gõ vào scanreg và ấn Enter. Khi được báo không có lỗi bạn click YES để sao lưu Registry sau đó nhấn OK. Để phục hồi Registry bạn chọn Start - Shut Down nhấn chuột Restart in MS-DOS mode rồi nhấn OK. Tại dấu nhắc C WINDOWS gõ scanreg restore Đừng quên có khoảng cách trước dấu restore và nhấn Enter. Chọn một sao lưu trong danh sách và nhấn Enter lần nữa. Windows 2000 Hệ điều hành này không có phương pháp sao lưu Registry nào tốt. Một số người dùng tính năng Export Registry của REGEDIT nhưng đây không phải là cách lý tưởng để sao lưu toàn bộ Registry mặc dù nó hoạt động khá tốt khi chỉ sao lưu một số phần của Registry . Bạn nên dùng WinRescue 2000 của Super Win Software để thực hiện công việc này. Windows Me và XP Chọn Start - Program All Programs trong WinXP Accessories - System Tools -System Restore để làm xuất hiện System Restore Wizard. _ Để sao lưu Registry Bạn chọn Create a restore point. _ Để phục hồi Registry bạn chọn Restore My Computer to an earlier time. Nằm trong chùm bài viết về Regedit trong Windows bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng tổng kết những cách để bạn có thể thực sự làm chủ chiếc máy tính của mình. Đây là bài viết được chúng tôi sưu tầm với mong muốn sẽ mang đến cho người yêu thích máy tính một bức tranh toàn cảnh về hệ thống. Làm mất hiệu lực của trình đơn New Windows 98 Để làm mất hiệu lực khả năng sử dụng thành phần trình đơn New để tạo một đối tượng mới sử dụng Explorer. HKEY_CLASS_ROOT CLSID D969A3OO-E7FF-11DO-A093- 00A0C9F2719 Thay đổi khoá này bằng cách đặt một dấu - phía trước - D969A300-E7FF-11D0- A093-00A0C9F2719 Gỡ bỏ các mục chọn ra khỏi trình đơn New Khi nhấp chuột phải lên desktop hoặc những ứng dụng được chọn khác trình đơn con New chứa danh sách các mục mặc định sẽ xuất hiện. Danh sách này có thể được sửa chữa để chỉ gồm những mục bạn muốn. Mỗi mục tồn tại trong HKEY_CLASSED_ROOT sẽ kết hợp với phần mở rộng của tập tin. Một mục tập tin có hiển thị trong trình đơn hay không sẽ được quyết định bởi .