TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn sử dụng ISIS PROTUES

Dưới đây là các công cụ và các thao tác cơ bản nhất giúp người sử dụng nhanh chóng sử dụng công cụ PROTUES mô phỏng | Hướng dẫn mô phỏng dùng ISIS Protues 22 06 2007 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS PROTUES Dưới đây là các công cụ và các thao tác cơ bản nhất giúp người sử dụng nhanh chóng sử dụng Protues như một công cụ mô phỏng học tập và nghiên cứu khi điều kiện thực hiện mạch thực tế còn thiếu thốn hạn chế hoặc kiểm chứng các hoạt động của mạch nguyên lý trước khi thực hiện lắp ráp mạch. Tuy nhiên mô phỏng chỉ giúp chúng ta tiên đoán ước lượng các tình huống sẽ xảy ra trong thực tế với các thông số tối thiểu chứ mô phỏng không phải là thực tế nên đôi khi ta thấy có những tình huống xảy ra trong thực tế mà mô phỏng không có được. Do đó mô phỏng dùng Protues chỉ có giá trị tham khảo cho việc thực hiện mạch thực tế. 1. Mở chương trình ISIS Protues. Double click vào icon 1515 6 Professional để mở chương trình ISIS Protues hoặc ta cũng có thể chọn 0 Start Ú Programs Ú Protues 6 professional Ú ISIS 6 professional. 2. Tạo bản vẽ mới. Chọn 0 Menu File Ú New Design. hoặc 0 Click lên D. 3. Lưu bản vẽ. Chọn 0 Menu File Ú Save Design hoặc 0 Menu File Ú Save Design As. lưu bản vẽ này với một tên khác hoặc 0 Click lên hoặc 0 nhấn S khi hộp thoại Save ISIS Design file bật lên nhập tên file vào ô file name và click chọn nút Save để lưu lại. 4. Mở bản vẽ đã lưu. Chọn 0 Menu File Ú Load Design. hoặc 0 Click lên hoặc 0 nhấn L khi hộp thoại Load ISIS Design file bật lên tìm kiếm file cần mở trong vùng Look in và cửa sổ file nhấn nút Open để mở bản vẽ đã lưu. Biên soạn Phan Đình Trung Trang 1 18 Hướng dẫn mô phỏng dùng ISIS Protues 22 06 2007 5. Đặt kích thước cho trang giấy vẽ. Chọn System Ú Set sheet sizes. Chọn khổ giấy từ A0 Ú A4 trong hộp thoại Sheet Size Configuration hoặc người sử dụng có thể tự nhập kích cỡ giấy cho riêng mình ở phần lựa chọn User. 6. Đặt linh kiện lên vùng bản vẽ. Lấy linh kiện đặt lên bản vẽ 0 0 0 Chọn menu Library Ú Pick device symbol. .hoăc click vào biểu tượng hoặc click vào chữ P trên DEVICES 0 Trong cửa sổ Pick Devices ta đánh tên linh kiện cần tìm vào ô keywords không cần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN