TAILIEUCHUNG - Giới thiệu chung về Autodesk Inventor

Autodesk Inventor là phần mềm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình Solid | Chương Môt Giới thiệu chung vể Autodesk Inventor Autodesk Inventor là phần mềm CAD ứng dụng trong thiết kế co khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình Solid có giao diện nguời dùng thuận tiện và trực quan. Chuong này cung cấp cái nhìn tổng quan về môi truờng thiết kế và các chức năng co bản của Autodesk Inventor. . TỔNG QUAN VỀ AUTODESK INVENTOR VÀ VỀ TÀI LIÊU Cấu trúc hệ thống của Autodesk Inventor tạo ra thế mạnh về thiết kế mô hình 3D quản lý thông tin hợp tác thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật. Một số điểm mạnh trong cấu trúc hệ thống này là - Thiết kế mạch lạc sử dụng công nghệ phát triển thông dụng nhu COM à VBA . - Tuơng tích với phần cứng hiện đại nhu Card OpenGL và Dual Pl cessors. - Có khả năng xử lý hàng ngàn chi tiết và các cụm lắp lớn. - Cung cấp giao diện lập trình ứng dụng Application Program Interface - API và cấu trúc mở rộng với công nghệ COM chuẩn để tạo lập v chạy các ứng dụng thứ ba Third-party applications . - Có khả năng trao đổi trực tiếp dữ liệu T êt i bản vẽ 2D của AutoCAD mô hình 3D của Mechanical Desktop hoặc mô hình STEP từ các hệ thống CAD khác. Autodesk Inventor cần cho ai Autodesk Inventor là công cụ tạo mô hình solid huớng đối tuợng Feature-Based1 dàng cho các nhà thiết kế thiết kế cơ khí trong môi nh S truờng 3D. Nội dung của tài liệu Tài liệu này cung cấp thông tin về môi truờng thiết kế của Autodesk Inventor li. o nhiều mức từ co sở đến nâng cao phân thành các chuong theo từng chuyên đề. Mo chuong đều cung cấp các loại thông tin sau - Các tiện ích Liệt kê các tiện ích đặc trung của chuơng. - Trình tự làm việc Khái quát các buớc và trình tự sử dụng các công cụ một cách hiệu quả. __ 1 Trong các phần mềm CAD 3D nhu Autodesk Mechanical Desktop Autodesk Inventor chúng ta gặp 3 loại Feature - Sketched Feature là đối tuợng cấu thành chi tiết Part đuợc tạo từ phác họa Sketch - Placed Feature cũng là đố i tuợng cấu thành chi tiết nhung đuợc tạo bằng các công cụ riêng nhu lỗ ren vát mép vê góc . - Work Feature là các đố i

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.