TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa cúc

1. Chọn đất trồng và làm đất . Chọn đất trồng Cúc có bộ rễ chùm ăn ngang, chủ yếu tầng đất nông, từ 5-20cm, có rất nhiều rễ phụ. Bộ rễ phát triển mạnh nên đất thích hợp cho Cúc là đất thịt nhẹ, tơi xốp, đặc biệt là đất phù sa mới, bề mặt bằng phẳng, thoát nước tốt, có nguồn nước tưới không bị ô nhiễm. Độ pH phù hợp trên đất trồng Cúc từ 6-6, 5 Nếu trồng Cúc trên đất trũng, ẩm thấp, bí, đất chua, dẫn tới thiếu oxy và ảnh hưởng tới. | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa cúc 1. Chọn đất trồng và làm đất . Chọn đất trồng Cúc có bộ rễ chùm ăn ngang chủ yếu tầng đất nông từ 5-20cm có rất nhiều rễ phụ. Bộ rễ phát triển mạnh nên đất thích hợp cho Cúc là đất thịt nhẹ tơi xốp đặc biệt là đất phù sa mới bề mặt bằng phẳng thoát nước tốt có nguồn nước tưới không bị ô nhiễm. Độ pH phù hợp trên đất trồng Cúc từ 6-6 5 Nếu trồng Cúc trên đất trũng ẩm thấp bí đất chua dẫn tới thiếu oxy và ảnh hưởng tới hoạt động của các vi sinh vậy trong đất quá trình phân giải chất hữu cơ chậm thì bộ rễ kém phát triển. Điều này ảnh hưởng tới việc hút dinh dưỡng của cây dẫn đến hiện tượng cây còi cọc lá úa vàng sinh trưởng phát triển kém. Để quy hoạch phát triển vùng trồng Cúc chuyên canh lớn cần lựa chọn những cánh đồng rộng 50 ha cao ráo gần trục đường giao thông chính hoặc gần điểm tiêu thụ đô thị sân bay bến cảng. . Có nguồn đất và nguồn nước không bị ô nhiễm tiện cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi giao thông nội đồng kho lạnh xử lý bảo quản đóng gói . Mỗi một hộ gia đình phải có được ít nhất m2 để tiện lợi cho công tác áp dụng cơ giới và các biện pháp kỹ thuật tiên tiến. Nếu trồng ở quy mô nhỏ mang tính tự cung tự cấp cho địa phương cần chọn thửa ruộng có đầy đủ ánh sáng thông thoáng và có thể luân canh với lúa nước hàng năm để diệt trừ mầm mống sâu bệnh. 2. Chuẩn bị đất trước khi trồng Đất cho trồng Cúc cần phải được cày sâu bừa kỹ phơi ải để tăng cường sự hoạt động của vi sinh vật háo khí tăng cường sự lưu thông khí trong đất giúp đất giữ nước giữ phân tốt. Tùy theo cấu tượng đất mà mức độ cày bừa khác nhau. Với đất phù sa chỉ cần cày bừa qua rồi lên luống. Với đất thịt trung bình và thịt nặng phải phay đất nhiều lần. Tuy nhiên không làm đất quá nhỏ phá vỡ cấu tượng của đất. Vì đất nhỏ dễ bị đóng váng khi mưa hoặc khi tưới đẫm mất đi độ tơi xốp cần có. Trước khi trồng 10-12 ngày lên luống cao 20-0cm bón phân. Vì Cúc trồng với mật độ dày nên không bón phân theo hốc theo hàng mà bón đều trên mặt luống. Phân bón .