TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 190

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 190', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Okie - tôi vào 1 thư mục Game Film - click vào 1 ảnh - chọn Server của nó 1 hay 2 - tôi chọn 1 - okie đợi ảnh load -- click chuột phải vào ảnh ta lấy được link sau trong phần Properties http http html DS 1 id 4191 DS 1 chứng tỏ link của Server 1 - nếu DS 2 là bạn đã chọn Server 2 Sau đó nhìn lên tôi thấy số trang của mục này là 128 trang - nhập thử 110 vào đó và ấn Go thế là đi đến gần cuối -- thấy số thứ tự giảm dần -- Okie chứng tỏ id 4191 là số cao nhất và giảm dần cho tới 1 01 Tôi gõ thử id một số bất kì nhỏ hơn 4191 vào đó và add cái link này vào IDM add thử gần chục lần thấy lần nào cũng okie - vậy là chắc ăn rồi -- những gì mình nghĩ là đúng Bây giờ bạn chỉ cần lập 1 cái list kiểu như sau dạng .txt http http html DS 1 id 4191http http html DS 1 id 4190 http http html DS 1 id 02 http http html DS 1 id 01 rồi bạn add nó vào IDM và chờ down --------------------------------------------------------------- Nếu bạn chưa biết lập sao cho nhanh hãy tham khảo cách của tui Tui lập 1 cái list là 01 02 99 Sau đó copy ra các file khác 9 file khác Với file copy thứ nhất dùng lệnh Replace để thay thế thành 1 là bạn đã có list của dãy số 101 102 199 Cứ làm như vậy - 1 lúc sau bạn đã có list từ 01 đến tận 999 Vậy là tôi lập xong cái List có số thứ tự là 01 02 999 Gọi là Cái này cho vào 1 file .txt Và lập tiếp 1 cái list khác gọi là 1000 1001 1999 2000 Sau khi đã có tôi sẽ copy nó ra nhều bản và lần lượt đặt tên là .đến tầm là ổn rồi Sau đó trong các file VD tôi dùng lệnh Replace all để thay thế 1 thành 2 rồi save lại -- mục đích là gì -- chính là để tạo ra 1 chuỗi số từ 2001 đến 3000 bạn làn tương tự với 5 cái -- còn lại . Okie Tiếp đó vào mỗi file lại dùng lệnh Replace all để thay thế dấu bằng bằng