TAILIEUCHUNG - Phrasal verbs and idioms

elaborate document was compiled, including the main clause, sub-clause, from basic to advanced, to help the students, the students, you see her, the parents easy referenceand learning, help you through the implementation of easy bass and effective inspection period. | MINH THU - NGUYÊN HÒA LUYEN DỊCH .JW An Ị 1 . IIIMJliP M l III th. . Í1 í -Jf IM Imitan I W Ihe pUik mr I I thc el _ HUltowtiai Lời giới thiệu Dịch là một kỹ năng khó trong việc học ngoại ngữ nói chung và Anh ngữ nói riêng. Trong nhiều trường hợp ta thấy rằng dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì dễ dàng hơn vì có sự trợ giúp của từ điển. Nhưng lý do quan trọng hơn của ưu thế này chính là sự hiểu biết sâu sắc ngôn ngữ mẹ đẻ và bẳn sắc văn hóa dân tộc mình. Ngôn ngữ truyển đạt ý nghĩ tình cảm cảm xúc của con người. Do đó khi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì ta phải đứng ở góc độ người Anh để dịch. Làm sao để chuyển ngữ được chính xác trung thành với bản gốc mà vẫn giữ được ý của người viết khi dịch. Nghĩa là đạt được cả 3 yêu cầu chân - thiện - mỹ. Nhằm giúp bạn nâng cao kỹ năng dịch Việt - Anh chúng tôi xin giới thiệu cuốn Luyện dịch Việt - Anh . Cuốn sách gồm 4 nội dung chính. PHÂN 1 Một số nguyên tắc cơ bản khi dịch Việt - Anh PHẨN 2 Một sô từ khó dịch từ Việt sang Anh PHẤN 3 Luyện dịch Việt - Anh PHĂN 4 Từ vựng Mong rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang giúp bạn ngày càng hoàn thiện vốn tiếng Anh của mình. TÁC GIẢ 3 PHAN J MỘT SỐ NGUYÊN TAC khi dịch câu TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG ANH Khi dịch câu từ tiếng Việt sang tiếng Anh sau khi đã chọn thời thích hợp ta cần thực hiện một sô bước sau đây Bước 1 chọn mẫu câu cơ bản Bước 2 chọn yếu tô mô tả từ bổ nghĩa hay cấu trúc chức năng thích hợp Bước 3 áp dụng luật tương cận hay song hành. CÁC MẪU CÂU Cơ BẢN Khi dịch một câu từ tiếng Việt sang tiếng Anh ta thường đôi chiếu một từ ngữ giữa hai ngôn từ. Sau khi biết được từ loại của từ tiếng Anh ta mổi lựa chọn mẫu câu cần sử dụng và chọn một thì thích hợp cho động từ. Trong tiếng Anh mỗi câu thường bao gồm 2 phần chủ ngữ the subject và vị ngữ the predicate . Chủ ngữ gọi tên một người một đồ vật hoặc sự kiện. VỊ ngữ luôn nói lên một điều gì đó về chủ ngữ. Chủ ngữ luôn là một danh từ đại từ một cụm từ được dùng như danh từ hoặc một mệnh đề dùng như danh từ. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.