TAILIEUCHUNG - Doanh nghiệp nhỏ và vừa với chiến lược Marketing Ngày nay, sự phát triển của

Doanh nghiệp nhỏ và vừa với chiến lược Marketing Ngày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ, sự bùng nổ của thông tin luôn đặt doanh nghiệp trước những sức ép cạnh tranh gay gắt. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những đột biến của thị trường mà còn phụ thuộc rất nhiều vào việc hoạch định chiến lược phát triền dài hạn. Chiến lược chung của doanh nghiệp bao quát trong đó tất cả các yếu tố, các mặt liên quan tới sự hoạt động. | Doanh nghiệp nhỏ và vừa với chiến lược Marketing Ngày nay sự phát triển của khoa học công nghệ sự bùng nổ của thông tin luôn đặt doanh nghiệp trước những sức ép cạnh tranh gay gắt. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những đột biến của thị trường mà còn phụ thuộc rất nhiều vào việc hoạch định chiến lược phát triền dài hạn. Chiến lược chung của doanh nghiệp bao quát trong đó tất cả các yếu tố các mặt liên quan tới sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Nó bao gồm các bộ phận chủ yếu như chiến lược sản xuất chiến lược tài chính chiến lược con người và chiến lược Marketing trong đó chiến lược Marketing đóng vai trò rất quan trọng. Chiến lược Marketing của doanh nghiệp là hệ thống các đường lối và giải pháp nhằm xác lập mối quan hệ thích ứng giữa doanh nghiệp với thị trường. Chiến lược Marketing trở thành cơ sở để hoạch định chiến lược sản xuất chiến lược tài chính và chiến lược con người. Đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chiến lược Marketing có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định hướng đi cho doanh nghiệp. Bạn là một doanh nghiệp nhỏ và vừa Điều đó đòi hỏi với sự hạn hẹp về ngân sách chiến lược Marketing của bạn phải thật sự khéo léo và hiệu quả bởi bên cạnh bạn luôn có các đối thủ cạnh tranh lớn mà bạn luôn phải đương đầu. Marketing của doanh nghiệp nhỏ và vừa cần lưu ý đến một thực tế là bất luận sản phẩm dịch vụ của bạn như thế nào thì các đối thủ cạnh tranh lớn đã có sẵn một số lợi thế như Họ đã có những khách hàng quen thuộc trong khi bạn chưa có và đang bắt đầu tìm kiếm Họ có nguồn tài chính dồi dào để đáp ứng chiến lược Marketing của mình Họ có hằn một đội ngũ Marketing hoăc PR được đào tạo chuyên nghiệp và am hiểu về Tài chính Sản phẩm của họ đã có thương hiệu trên thị trường Họ có thể chơi trò chơi giá cả khi bạn khởi nghiệp. Tham gia vào cuộc chiến giá cả này thì nhiều doanh nghiệp mới ra đời còn yếu về vốn sẽ rất dễ chết yểu. Tuy nhiên các doanh nghiệp lớn cũng có một số điểm