TAILIEUCHUNG - Kế hoạch quảng cáo và phát triển thương hiệu Doanh nghiệp

Nhìn qua các quảng cáo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ "Thương hiệu Việt", dường như những nỗ lực quảng bá vẫn là tập trung sự chú ý, bắt mắt, thú vị chứ chưa thực sự đi vào bản chất của vấn đề là tạo chỗ đứng trong tâm trí khách hàng tiềm năng. Với nhiều Doanh nghiệp Việt, việc "tạo một chỗ đứng trong tâm trí khách hàng" có vẻ không được quan tâm bằng "tạo chỗ đứng trên thị trường". Điều này có lẽ bắt nguồn từ nhận thức coi thị trường là một khu vực địa lý. | Kế hoạch quảng cáo và phát triển thương hiệu Doanh nghiệp Nhìn qua các quảng cáo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ Thương hiệu Việt dường như những nỗ lực quảng bá vẫn là tập trung sự chú ý bắt mắt thú vị chứ chưa thực sự đi vào bản chất của vấn đề là tạo chỗ đứng trong tâm trí khách hàng tiềm năng. Với nhiều Doanh nghiệp Việt việc tạo một chỗ đứng trong tâm trí khách hàng có vẻ không được quan tâm bằng tạo chỗ đứng trên thị trường . Điều này có lẽ bắt nguồn từ nhận thức coi thị trường là một khu vực địa lý cụ thể với một số người tiêu dùng nào đó. Trong khi đó cách đây khoảng 25 năm các công ty lớn quốc tế đã coi thị trường chỉ là một khối nặng cỡ 2 ký rộng vài chục inch vuông - trí não con người. Và với nhận thức đó họ không tiếc tiền của nhằm tạo ra những chiến dịch quảng cáo để đưa thương hiệu của mình thâm nhập và cố thủ được trong tâm trí khách hàng mục tiêu. Chính vì vậy họ đã phải dùng một vũ khí tối thượng - định vị tức là một quy trình nhằm tạo một chỗ đứng vững chắc trong tâm trí khách hàng. Trên thực tế nhiều thương hiệu quốc tế đã ăn sâu bám rễ trong tâm thức khách hàng Việt Nam nhất là thế hệ trẻ. Trong khi đó quảng cáo của các doanh nghiệp trong nước kể cả một số công ty lớn vẫn còn nhiều lỗ hổng như - Chọn phương tiện quảng cáo không thích hợp nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng công nghiệp nhắm đến khách hàng là doanh nghiệp khác B2B vẫn chạy quảng cáo trên truyền hình trong giờ vàng giữa Phim . Thực tế khảo sát của TNS cho thấy đa phần đối tượng xem phim truyền hình không phải là giới chủ tức là những đối tượng khách hàng tiềm năng của các Doanh nghiệp B2B . Hơn nữa hầu hết các Doanh nghiệp Công nghiệp vẫn cho rằng cứ tham gia tài trợ ủng hộ các chương trình truyền hình trực tiếp là một phương án PR hiệu quả nhất. Trong một bài phỏng vấn mới đây Bà Chi Lan cũng đã khẳng định trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp không phải là việc tham gia vào việc ủng hộ các quỹ tương trợ xã hội mà trước hết phải là trách nhiệm cung ứng cho xã hội những sản phẩm hữu ích