TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật gieo trồng dưa chuột

1. Thời vụ: Trong điều kiện đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Khu 4 cũ, dưa chuột có thể trồng 2 vụ một năm. - Vụ Xuân là vụ chính, gieo hạt cuối tháng giêng, đầu tháng 2. Nếu gieo sớm hơn, thời tiết quá lạnh sẽ kéo dài thời gian sinh trưởng và cây sinh trưởng yếu. Nếu gieo muộn gặp nhiệt độ cao và mưa sớm làm giảm tỷ lệ quả, năng suất sẽ thấp. - Vụ Hè: gieo tháng 4 đến tháng 7, thu hoạch tháng 6 đến tháng 9, tháng 10. - Vụ Đông:. | Kỹ thuật gieo trồng dưa chuột 1. Thời vụ Trong điều kiện đồng bằng trung du Bắc Bộ và Khu 4 cũ dưa chuột có thể trồng 2 vụ một năm. - Vụ Xuân là vụ chính gieo hạt cuối tháng giêng đầu tháng 2. Nếu gieo sớm hơn thời tiết quá lạnh sẽ kéo dài thời gian sinh trưởng và cây sinh trưởng yếu. Nếu gieo muộn gặp nhiệt độ cao và mưa sớm làm giảm tỷ lệ quả năng suất sẽ thấp. - Vụ Hè gieo tháng 4 đến tháng 7 thu hoạch tháng 6 đến tháng 9 tháng 10. - Vụ Đông gieo hạt cuối tháng 9 đầu tháng 10 thu hoạch trung tuần tháng 11 đến giữa tháng 12. - Các tỉnh phía Nam gieo hạt cuối tháng tư đầu tháng 5 thu hoạch giữa tháng 6 đến hết tháng 7. 2. Làm đất bón phân Do bộ rễ phát triển yếu nên phải làm đất kỹ. Sau khi cày bừa tiến hành lên luống ngay tránh gặp mưa nhất là vào vụ đông. Rạch hàng chia luống với khoảng cách 1 5m mỗi luống mặt luống 1 2m rãnh 0 3m cao 0 3m. Lượng phân bón cho dưa chuột trên 1 hécta như sau - Phân chuồng mục 20 tấn 7 tạ sào - Đạm urê 150kg 5-6 kg sào - Supe lân 200kg 7 kg sào - Kali sunfat 20kg 8kg sào Đất hơi chua pH dưới 5 0 có thể bón thêm 30kg vôi bột sào khoảng 840kg ha . Phân chuồng vôi bột và lân bón lót toàn bộ cùng với một nửa số phân đạm và kali. Số còn lại dùng để bón thúc kết hợp với xới vun. Phân bón lót được bỏ vào hốc đảo đều và lấp một lớp đất nhẹ. Hạt gieo hai hàng trên luống với khoảng cách 60cm mỗi hốc cách nhau 40cm. Mật độ trồng hốc ha hốc sào . Mỗi hốc gieo 3 hạt sau để lại 2 cây. Giống lai F1 để 1 cây. Lượng hạt để gieo cho 1 sào Bắc Bộ là 50g 1 3kg ha . Giống lai F1 có thể rút bớt lượng hạt gieo 30-40g sào hay 1kg ha . Trong vụ Xuân ở nhiệt độ thấp dưới 15oC nên ủ mầm cho hạt nứt nanh rồi hãy gieo. Hạt gieo sâu 1-1 5cm rắc một lớp đất mịn lên trên sau đó phủ một lớp mùn mục hoặc trấu lên trên trước khi tưới ẩm lên hạt gieo. 3. Chăm sóc