TAILIEUCHUNG - Giáo trình: Đo lường điện và Cảm biến đo lường

Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường được biên soạn theo chương trình khung môn học Đo lường điện và Cảm biến đo lường do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành với tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic chặt chẽ. Nội dung giáo trình được biên soạn phù hợp, kết hợp giữa nội dung lý thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống. . | NGUYEN VAN HOA Chu biên BU ĐANG THANH - HOÀNG SỸ HỎNG GIÁO TRÌNH Đo LƯỜNG ĐIỆN vàCẢM BIẾN ĐO LƯỜNG M NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC SACH DUNG CHO SINH VIÊN CÁC TRUŨNG CAO ĐÃNG NGUYỄN VĂN HÒA Chủ biên BÙI ĐÀNG THẢNH - HOÀNG SỸ HỔNG CIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG Biên soạn theo chương trình khung môn học Đo lường điên và Cảm biến đo lường do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC MởđẨu Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường được biên soạn theo chương trình khung môn học Đo lường điên và Cảm biến đo lường do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành với tinh thần ngắn gọn dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ lô gíc chặt chẽ. Tuy vậy giáo trình cũng chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn. Khi biên soạn giáo trình chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng gắn những nội dung lý thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất đời sống để giáo trình có tính ứng dụng cao. Nội dung của giáo trình gồm 2 phần Phần I. Đo lường đại lượng điện và thiết bị đo 30 tiết . Phần II. Thiết bị cảm biến và ứng dụng 45 tiết . Trong giáo trình chúng tôi không đề ra nội dung thực tập của từng chương vì trong thiết bị phục vụ cho thực tập của các trường không đồng nhất. Vì vậy căn cứ vào trang thiết bị đã có của từng trường và khả năng tổ chức cho học sinh thực tập ở các xí nghiệp bên ngoài mà trường xây dựng thời lượng và nội dung thực tập cụ thể - Thời lượng thực tập tối thiểu nói chung cũng không ít hơn thời lượng học lý thuyết của mỗi môn. Giáo trình được biên soạn cho đối tượng là sinh viên Cao đẳng kỹ thuật cũng như Kỹ thuật viên đang làm việc ở các cơ sở kinh tê của nhiều lĩnh vực khác nhau. Mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn khồng tránh khỏi hết khiếm khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của .