TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 184

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 184', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Còn vài mục khác trong phần fileserver khá thú vị nhưng tốt nhất nên tự mò vậy AA Mỏi thắc mắc góp ý post vào đây . PS tham khảo 1 bài hướng dẫn sử dụng mIRC và lập fserver bằng sysreset tại đây http http showtopic 143 Hướng dẫn của Hee khó quá để DCK hướng dẫn dễ nhất đây Mới vào hiện cái này lên gõ nick nếu ko có thì click vào Options Rồi bấm nút cam cạnh Connect To Server rồi bấm Add gõ mấy cái này vào Bấm bấm nút Connect Chọn nút thứ 3 là Favorites gõ gamevn và bấm Join Good luck Update data cho lạc việt từ điển Các bạn có lẽ cũng đã biết Lạc Việt từ điển 2002 là bộ từ điển rất phổ biến và thông dụng không chỉ cho giới dịch thuật dân IT mà còn cho nhiều lĩnh vực khác nữa khi cần tra cứu Tuy nhiên do bộ từ điển này được xây dựng từ năm 2002 hoặc có thể sớm hơn nên nhiều từ chúng ta gặp hàng ngày không có trong đó Trong khi đợi phiên bản mới vào cuối năm 2006 này theo link http lcmsweb pageid 129 mid 648 ItemID 100 action detail CountTimes 17 strSubjectId PageCount 1 pi 1 thì các bạn có thể làm giảm khả năng không tìm thấy từ bằng cách download mtdupgrade ở đây http lcmsweb pageid 18 để update upgrade data cho bộ từ điển này của mình để cập nhật vốn từ đến ngày 19 tháng 10 năm 2005 và cũng để không hỏi đường dẫn để tham khảo Multimedia mỗi khi mở chương trình và khắc phục lỗi kết nối với server đối với các máy có cài firewall của các chương trình antivirus Cách upgrade mtdEVA Download file Đóng mtd2002EVA và mtdShelf UnZip file vào thư mục đã cài mtd2002 thường là C Program Files mtd2002 . Lưu ý Đây là phiên bản nâng cấp dành cho khách hàng đã sử dụng mtdEVA2002. Không phải là chương trình cài đặt tự điển. Mong rằng với hiểu biết nho nhỏ này của mình có thể giúp các bạn đạt được kết quả tốt hơn trong học tập Xóa mật khẩu CMOS Ta thực hiện bằng cách đưa dữ liệu sai vào CMOS thông qua các cổng xuất nhập 70h và 71h. Ta thực .