TAILIEUCHUNG - Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá bất động sản

Giá cả BĐS tuỳ thuộc một phần lớn vào quan hệ cung-cầu trên thị trường. Khi cầu lớn hơn cung, giá BĐS thường bị đẩy cao lên; ngược lại, khi cầu thấp hơn cung, giá BĐS có xu hướng giảm xuống. Tuy nhiên, giá cả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như những yếu tố xuất phát từ những khuyết tật của thị trường như "độc quyền", "đầu cơ", "cạnh tranh không lành mạnh". có những yếu tố xuất phát từ sự can thiệp của Nhà nước như đầu tư của Nhà nước vào việc nâng cấp. | r Ả J Ấ 1 1 . Ấ r 1 Ấ Á V Các yêu tô ảnh hưởng đên giá bât động sản Giá cả BĐS tuỳ thuộc một phần lớn vào quan hệ cung-cầu trên thị trường. Khi cầu lớn hơn cung giá BĐS thường bị đẩy cao lên ngược lại khi cầu thấp hơn cung giá BĐS có xu hướng giảm xuống. Tuy nhiên giá cả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như những yếu tố xuất phát từ những khuyết tật của thị trường như độc quyền đầu cơ cạnh tranh không lành mạnh . có những yếu tố xuất phát từ sự can thiệp của Nhà nước như đầu tư của Nhà nước vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư đường giao thông cấp và thoát nước cấp điện. tăng hoặc miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh địa ốc áp dụng việc bán đấu giá tài sản BĐS thuộc sở hữu Nhà nước chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp. Có những yếu tố bắt nguồn từ tâm lý thói quen của người dân như không muốn bán nhà đất do cha ông để lại hoặc không thích ở nhà chung cư hoặc ham muốn có nhà nằm trên quốc lộ tỉnh lộ. Có 3 nhóm nhân tố tác động ảnh hưởng đến giá BĐS nói riêng cũng như đối với BĐS nói chung cụ thể là Các yếu tố có mối liên hệ trực tiếp với BĐS 1. Nhóm các yếu tố tự nhiên Vị trí của BĐS khả năng sinh lời do yếu tố vị trí BĐS mang lại càng cao thì giá trị của BĐS càng lớn. Mỗi BĐS luôn đồng thời tồn tại 2 loại vị trí vị trí tuyệt đối và vị trí tương đối. Xét trên phương diện tổng quát cả 2 loại vị trí nói trên đều có vai trò quan trọng trong việc xác lập giá trị của BĐS. Những BĐS nằm tại trung tâm đô thị hay một vùng nào đó sẽ có giá trị lớn hơn những bất động sản nhà đất cùng loại nằm ở các vùng ven trung tâm vị trí tương đối . Những BĐS nằm tại các ngã 4 hay ngã 3 trên các trục lộ giao thông quan trọng lại có giá trị cao hơn những BĐS nằm ở vị trí khác vị trí tuyệt đối . Việc xem xét đánh giá ưu thế về vị trí BĐS là cực kỳ quan trọng đặc biệt là đối với việc xác định giá đất. Kích thước hình thể diện tích thửa đất hoặc lô đất một kích thước và diện tích thửa đất tối ưu khi nó thoả mãn một loại nhu cầu cụ thể của đa số dân cư trong vùng. Ví .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.