TAILIEUCHUNG - Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm và biện pháp phòng trị - Pgs.Ts.Phạm Sĩ Lăng phần 4

Bệnh diễn ra quanh năm bất kể mùa vụ và thời tiết. chúng hút chất dinh dưỡng, tiết độc tố gây ra những biến đổi bệnh lý làm cho gia cầm gầy yếu, giảm sức sản xuất thịt trứng | thưỏc 0 3mm rộng 0 26mm. Giác bám tròn dưòng kính o ll-0 13mm chiếm toàn bộ b ê mặt cùa dầu. Vòi hẹp dài 0 21-0 268 X 0 05-0 057mm có 10 móc ỉỏn vối cán dài lưỡi móc phát triền dài 0 022mm móc dài 0 058-0 06Imm bao vòi có co vòng phát triển dài tói bò sau của giác bám kích thuóc 0 196-0 240 X 0 084mm. Lố huyệt có thành co phát triển. Túi tinh trong lớn kích thước 0 25-0 40 X 0 03-0 051 mm lồng gai hình trụ mở rộng ò gốc. Túi tinh ngoài bầu dục 0 168-0 250 X 0 140-0 160mm. Noãn hoàng 0 14-0 16 X 0 56-0 67mm. Túi chứa tinh bầu dục 0 17-0 20 X 0 216-0 14mm. Trứng nhiều tròn đuòng kính 0 034-0 045mm phôi 6 móc hình bầu dục 0 028-0 031 X 0 22mm. 3. Vòng đòi 5 loài sán dây trên đây đều ký sinh trong ruột của các loài thủy cầm. Sự phát triến vòng dõi cùa chúng tương đối giống nhau. Vói sự tham gia cùa một số vật chủ trung gian là những loài côn trùng nưóc và giáp xác. Sán trưởng thành sống trong ruột chiếm đoạt dinh dưỡng của vật chủ để sống và phát triển. Các đốt sán già chứa đày trứng rụng đi theo phân ra ngoài vỡ ra giải phóng trứng ra môi trường nước. Các loài côn trùng nưóc Entomostracae và các loài giáp xác Cyclops spp Cypris spp Diatomus spp Candona spp. nuốt trứng sán dây. Vào xoang co thể của vật chủ trung gian trên trứng sẽ phát triển thành ấu trùng cảm nhiễm Cysticercoides. Vịt ngan ngỗng. ãn phải côn trùng nước và giáp xác các mang ấu trùng Cysticercoides thì sau khi giáp xác bị 49 tiêu hóa. ấu trùng sẽ bám vào ruột và phát triển đến giai đoạn trưởng thành. Sán Drepanidolepis anatina phát triền vòng đòi vói sự tham gia của các vật chủ trung gian là các loài giáp xác Cypris spp Encypris spp thuộc Ostracodes và các loài giáp xác Cyclops spp Diaptomus spp. thuộc Copepodes thành ấu trùng Cysticercoid thực hiện trong xoang đại thể của các loài giáp xác Diaptomus vulgaris Cyclops spp. Sán Drepanidotaenia lanceolata Hymenolepis lan-ceolata trong phát triển vòng đòi có các vật chù trung gian cúng là các loài giáp xác sống trong nước Cyclops spp Diatomus spp. . 4. Bệnh