TAILIEUCHUNG - Đề thi lại môn toán học lớp 11

SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ THI LẠI MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian: 90 phút Câu 1.(2đ) Giải phương trình: a. b. 4 sin( 2 x + π )=2 3 6 sin 2 2 x − 2 cos 2 x + 2 = 0 Câu 2.(2đ) Lớp 10A7 có 44 học | SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ THI LẠI MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian: 90 phút Câu 1.(2đ) Giải phương trình: a. b. Câu 2.(2đ) Lớp 10A7 có 44 học sinh trong đó có 20 học sinh nam. Người ta cần lập một nhóm học sinh lớp 10A7 gồm 3 nam và 3 nữ đi lao động. Hỏi có bao nhiêu cách lập nhóm như vậy? Câu 3.(2đ) Tính: a. b. Câu 4.(3đ) Cho hàm số a. Tính b. Giải phương trình: c. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x = 1 Câu 5.(1đ) Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng? Có bao nhiêu tâm đối xứng ? Giám thị coi thị không giải thích gì thêm

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG