TAILIEUCHUNG - Giáo trình Hóa Lý - Tập 1: Cơ sở nhiệt động học - Nguyễn Đình Huề

Giáo trình Hóa Lý - Tập 1: Cơ sở nhiệt động học có kết cấu nội dung gồm 6 chương. Nội dung giáo trình trình bày nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học; nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hóa học; nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học; sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ 2 của nhiệt động lực học, hàm nhiệt động, điều kiện tổng quát về cân bằng. Mời bạn đọc cùng tham khảo. | B ÀN GIàO JH Ç I 04 X c. NGUYỄN ĐÌNH HUÈ GIÁO TRÌNH HÓA LÍ TẬP I Cơ SỞ NHIỆT ĐỘNG Lực HỌC Tái bản ỉần thứ tư NHÀ XUẤT BẲN GIÁO DỤC LỜI GIỚI THIỆU Cố Giáo sư Nguyễn Đình Huề là một nhà giáo mẫu mực một nhà Hóa học uyên thầm đã có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà cũng như sự hình thành phát triển Hóa học lí thuyết và Hóa lí nói riêng Hóa học nói chung. Các giáo trình Hóa lí là một trong những di sản quý báu mà cố Giáo sư Nguyễn Đình Huể để lại cho thê hệ mai sau. Nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày sinh 10 năm ngày mất của Thầy được sự ủng hộ của Nhà xuất bản Giáo dục và các cơ quan hữu quan bộ Giáo trình Hóa lí gồm hai tập được tái bân. Đây là giáo trình không thể thiếu trong đào tạo cử nhân khoa học cơ bân về Hóa học. Để giáo trình được cập nhật Tiến sĩ Trần Hiệp Hải đã giúp chỉnh lí hệ đơn vị theo SI hê thống dấu được chấp nhận theo nhiệt động lực học. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và giới thiệu cùng quý vị. Hà Nội ngày 20 íháng 7 năm 2000 PGS. TS. Trần Thành Huế Chủ nhiêm Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội