TAILIEUCHUNG - Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán lớp 11

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2009-2010 ĐỀ THI MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề. ———————————— Câu 1. ( đ) Giải hệ phương trình: | KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2009-2010 ĐỀ THI MễN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phỳt, khụng kể thời gian giao đề. ———————————— Cõu 1. ( đ) Giải hệ phương trỡnh: Cõu 2.( đ) Giải phương trỡnh: Cõu 3. ( đ) Trong mặt phẳng cho đa giỏc đều 2n đỉnh A1A2 A2n ( với n là số nguyờn lớn hơn 1). Hỏi cú tất cả bao nhiờu hỡnh chữ nhật với cỏc đỉnh là đỉnh của đa giỏc đều đó cho. Câu 4. (1,5đ) Giải bất phương trình: . Cõu 5.(1 đ) Cho hỡnh thang cú tớnh chất cỏc đường trũn đường kớnh cắt nhau (tại hai điểm phõn biệt). Chứng minh rằng giao điểm hai đường chộo của tứ giỏc nằm trờn dõy cung chung của hai đường trũn Cõu 6. ( đ) Cho x, y, z là cỏc số thức dương thoả món: x + y + z = 1. s -------------------------Hết----------------------------- Chỳ ý: Giỏm thị coi thi khụng giải thớch gỡ thờm. Họ và tờn thớ sinh: SBD: