TAILIEUCHUNG - Ý tưởng - tài sản vơ hình

Trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, để tồn tại và phát triển, tổ chức cần phải khuyến khích và áp dụng những ý tưởng mới và tối ưu để cĩ thể đánh bại đối thủ. mới đây đã giới thiệu kế hoạch 8 điểm cần lưu ý để giành chiến thắng với các ý tưởng. | Ý tưởng - tài sản vơ hình Trong hoạt động sản xuất - kinh doanh để tồn tại và phát triển tổ chức cần phải khuyến khích và áp dụng những ý tưởng mới và tối ưu để cĩ thể đánh bại đối thủ. mới đây đã giới thiệu kế hoạch 8 điểm cần lưu ý để giành chiến thắng với các ý tưởng. Các cơng ty cạnh tranh bằng bộ não chứ khơng phải cơ bắp Ngày nay để sống sĩt được trên thương trường doanh nghiệp luơn phải suy nghĩ nhanh hơn và đánh bại các đối thủ. Cĩ thể nĩi các cơng ty giành chiến thắng với các ý tưởng. Cĩ thể lấy ví dụ từ cơng ty General Electric GE . GE là một cỗ máy sản sinh ý tưởng. Đây là một ví dụ điển hình về một cơng ty luơn nắm bắt được số ít những ý tưởng lớn khơng biên giới. 6 Sigma kinh doanh dịch vụ kỹ thuật số hố - và thực hiện cũng rất tốt. Một khi ý tưởng được đưa vào trong hoạt động của tổ chức bản thân nĩ sẽ ăn sâu vào cách thức quản lý. Những sáng kiến này sẽ được thảo luận và theo dõi ít nhất mỗi tháng một lần trong các cuộc họp của ban quản lý. GE khơng chỉ bàn luận về các ý tưởng mà cịn đặc biệt khuyến khích chúng và kết quả là GE đứng đầu trong ngành cơng nghiệp. Những ý tưởng lớn đều cĩ 3 nguyên tắc chủ đạo Tất cả các ý tưởng đều cĩ chung 3 mục tiêu là cải tiến hiệu suất làm việc đúng nâng cao tính hiệu quả làm đúng việc và đổi mới trong sản phẩm hoặc quá trình. Khi bạn làm đúng thì cĩ nghĩa là bạn đã làm đúng việc hay bạn làm một điều gì mới. Thương mại điện tử là một ví dụ điển hình. Sự tồn tại và phát triển của các cơng ty dotcom đã chứng minh được khía cạnh hiệu suất - một mục tiêu đang rất phát triển trong mơi trường kinh tế hiện nay. Khơng cĩ ý tưởng thực sự mới Mỗi một ý tưởng mới đều bắt nguồn từ những ý tưởng liên quan trước đĩ. Ví dụ những yếu tố chủ đạo của phương pháp tái cơ cấu Reengineering thực tế đã tồn tại từ trước đĩ chỉ cĩ điều là trước đây các yếu tố này chưa được kết hợp lại với nhau. Dĩ nhiên những người thực hiện ý tưởng nên tránh việc chỉ ra rằng ý tưởng to lớn kế tiếp sẽ chỉ là một sự xáo trộn của các ý tưởng .