TAILIEUCHUNG - Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm và biện pháp phòng trị - Pgs.Ts.Phạm Sĩ Lăng phần 3

Các bệnh này, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta diễn ra khá phong phú và đa dạng. đàn gia cầm thường nhiễm ký sinh trùng với tỷ lệ và cường độ cao | 3. Bệnh lý và lâm sàng Sán non trong quá trình di hành về phế quàn có thế gây tổn thuong niêm mạc ruột và tổ chúc phế quản. Sán trưởng thành di chuyển trong phế quản cũng gây ra tổn thương làm nhiễm khuẩn và viêm phế quản. Khi bị bội nhiễm trong phế quản vịt có nhiêu sán gây tắc phế quàn làm cho vịt thò khó có thổ chết do ngạt thò. Vịt bệnh thể hiện ho khạc dặc biệt vịt cái mất tiếng kêu khàn khàn như tiếng vịt dục thở khó khăn. Vịt gày yếu dàn dĩ lại chậm chạp lùi lại phía sau dàn kết quà thường vịt bệnh chết do kiệt sức. Mổ khám vịt bệnh sẽ quan sát thấy sán lá màu hồng ký sinh trong khí quản. Khí quản thường bị xây xát xuất huyết và có nhiêu dịch nhày và bọt khí. 4. Dịch tễ học Trong tự nhiên vịt ngỗng ngan và một số loài thủy cầm hoang bị nhiễm sán íracheophilus sisowi. Ỏ nưóc ta bệnh sán lá khí quản dược phát hiện ỏ vịt nuôi tại các vùng trồng lúa nưóc dồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cừu Long. Vật chủ trung gian của sán lâ sán là các loài ốc nước ngọt Melania spp các loài ốc có phổi Planorbis spp Limnaea spp. sống ỏ ao hồ đầm lầy và ruộng lá nước. Bênh sán lá phổi cũng thấy ỏ thủy cầm các nước ôn 33 đối như CHLB Nga Ưbêkistan. Đến mùa dông nhiều loài thủy cầm di trú đến các nưóc Đông Nam Á và làm lây nhiểm màm bệnh cho các loài thúy cầm ỏ đây. 5. Chẩn đoán - Kiểm tra dịch trong khí quàn của vịt và các thủy cầm bị bệnh dưói kính hiển vi sẽ phát hiện được trứng sán. - Mổ khám vịt bệnh sẽ phát hiện được sán ký sinh trong khí quản. 6. Điêu trị - Dung dịch lod -5p 1000-. nhỏ vào khí quản vịt mỗi lăn 2-3 giọt cách ngày nhò một ngày sán sẽ bị chết sau vài lần nhỏ dung dịch. Vịt sẽ ho làm sán bật ra ngoài. - Fenbendazok dùng liều 40 mg kg thế trọng cũng có tác dụng điêu trị bệnh sán lá khí quản. - Flubendazoh dùng liều 10-50mg kg thể trọng liên tục 5 ngày có hiệu quà trong diều trị bệnh sán lá khí quản. 7. Phòng bệnh - Định kỳ kiềm tra tình hình nhiễm sán lá khí quản ò vịt ngỗng và điều trị cho nhũng gia càm bị nhiễm sán trong các vùng dồng lúa có lưu hành bệnh.