TAILIEUCHUNG - Gấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

Tham khảo tài liệu 'gấp lại giấy phép khai thác thủy sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Gấp lại Giấy phép khai thác thủy sản Thông tin Lĩnh vực thống kê Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có Thuế Sở Tài Chính. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy lần Quyết định số 31 2007 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp bộ hồ sơ cấp đổi cấp lại Giấy phép khai 1. Bước 1 thác thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS 110 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn . 2. Bước 2 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức cá nhân. Tên bước Mô tả bước Chi cục Khai thác - BVNLTS thẩm tra hồ sơ và trình giấy phép 3. Bước 3 lên Sở NN PTNT tỉnh Sở NN PTNT tỉnh tiến hành ký cấp giấy phép và chuyển về Chi 4. Bước 4 cục Khai thác và BVNLTS. Tổ chức cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác 5. Bước 5 bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Trong thời gian quy định tổ chức cá nhân đến Bộ phận tiếp 6. Bước 6 nhận và trả kết quả nhận Giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin Đổi cấp lại Giấy phép khai thác thủy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN