TAILIEUCHUNG - Bảng đánh giá

Bảng đánh giá của phòng kinh doanh trong tuần | BẢN ĐÁNH GIÁ TRONG TUẦN Từ ngày tháng năm 200 Họ và tên nhân viên . MỤC TIÊU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT 1 Giờ giấc làm việc - Toàn bộ nhân viên phải thực hiện đúng theo nội quy-quy định . Về với lý lo đột suất phải gọi điện báo trước 1 tiếng Kèm theo lý giải việc nghĩ một cách rõ ràng và cụ thể vào buổi họp . Khi đã xin phép rồi thì phải ghi vào sổ công tác liền đã về lúc mấy giờ xin phép rõ ràng và cụ thể . Nghĩ có việc riêng phải báo trước vào ngày thứ 6 trước đó kèm theo đơn xin nghĩ phép . Nếu trể sẽ không giải quyết. 2 Sổ sách- báo cáo - Phải ghi nhận rõ ràng và cụ thể tuyệt đối phải trung thực. - Báo cáo phải nộp đúng thời gian quy định. Khi vào kho phải ghi rõ ràng và cụ thể mấy giờ vào kho Mấy giờ quay ra bán hàng . Biên bảng ghi nhận giờ giấc phải ghi rõ ràng và chính xác giờ đến giờ về giờ nghĩ trưa phải là giờ thực . Lưu ý biên bản không được bôi hoặc tẩy xoá biên bản phải có mộc của công ty. Tất cả sổ sách phải có nhãn mác rõ ràng ví dụ sổ bán hàng sổ tồn sổ nháp 3 Trưng bày-vệ sinh - Thương xuyên sắp xếp lại hàng hoá - Linh hoạt trong cách thức trưng bày và sắp xếp hàng hoá. - Cách 2 ngày phải thay đổi trang phục cho Manequine Mặc những mẫu mới và phối hợp màu sắc hài hoà . - Mút áo dây kéo cài lại theo đúng quy cách. - Vệ sinh hàng hoá thường xuyên và liên tục khi có bụi. - Vệ sinh sào kệ móc cách 2 tiếng vệ sinh một lần. 4 Kiểm phẩm - Hàng hoá nhập lên phải kiểm tra thật kỹ mức độ hư dơ chỉ dư ghi nhận vào biên bản rõ ràng và cụ thể - Tuyệt đối hàng dơ hoặc hư phải xếp vào bao trả về không đuợc treo lên sào. - Thường xuyên kiểm tra nếu chỉ dư phải cắt liền Phần nhận xét-xét duyệt