TAILIEUCHUNG - Cài đặt và cấu hình Apache trong Ubuntu

Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ trình bày 1 số thao tác cơ bản để cài đặt và thiết lập hệ thống web server sử dụng Apache trên nền tảng Ubuntu. | Cài đặt và câu hình Apache trong Ubuntu Trong bài viết sau chúng tôi sẽ trình bày 1 số thao tác cơ bản để cài đặt và thiết lập hệ thống web server sử dụng Apache trên nền tảng Ubuntu. Thực chất công đoạn này khá đơn giản và dễ dàng các bạn chỉ việc sử dụng Synaptic Package Manager Ubuntu Software Center để tìm kiếm và cài đặt gói module apache2. Hoặc dùng Terminal và gõ lệnh sau sudo apt-get install apache2 Sau khi quá trình cài đặt này hoàn tất các bạn khởi động trình duyệt và gõ địa chỉ http localhost. Nếu kết quả hiển thị It Works có nghĩa là chúng ta đã cài đặt Apache thành công Mozilla Firefox File Edit View History Bookmarks Toots Help c o http locaÈhost lẽì httpy localhost It works This is the default web page for this server. The web server software is running but no content has been added yet. Thiết lập và tùy chỉnh Apache Sau khi cài đặt Apache ứng dụng sẽ được thêm vào danh sách của hệ thống do đó có thể tự khởi động cùng với hệ điều hành. Sử dụng những lệnh sau để khởi động kích hoạt và ngừng hoạt động của Apache sudo etc apache2 start start apache sudo etc apache2 stop stop apache sudo etc apache2 restart restart apache Nếu không muốn Apache tự khởi động cùng hệ thống gõ lệnh sau sudo -f apache2 remove Còn nếu muốn làm ngược lại quá trình trên thì sử dụng lệnh sudo apache2 defaults Nhưng lưu ý rằng những lệnh trên chỉ áp dụng với các distro dựa trên Debian bao gồm Ubuntu mà thôi. Thay đổi thư mục localhost mặc định Ở chế độ default Apache sẽ chỉ hoạt động dựa trên thư mục var www. Đồng thời cũng có nghĩa rằng bất cứ file nào bạn đặt tại đây cũng sẽ hiển thị và truy cập từ đường dẫn http localhost. Ví dụ nếu bạn muốn đường dẫn này sẽ trỏ trực tiếp đến 1 thư mục khác trong trường hợp này là home user public_html thì hãy làm theo các thao tác sau. Trước tiên hãy đảm bảo rằng thư mục home damien public_html có tồn tại tạo 1 trang HTML đơn giản và đặt tên là đặt ở trong thư mục public_html. Sau