TAILIEUCHUNG - Customer Insight - Thấu hiểu mong muốn ẩn dấu của khách hàng (Phần 3)

Vậy marketers có thể làm với Focus Groups? 1. Việc các thành viên trong nhóm được chọn thảo luận tương tác qua lại hoàn toàn có thể giúp marketers nảy ra 1 ý tưởng mới. 2. Tương tác qua lại giữa các thành viên cho phép marketers có một cái nhìn thu nhỏ về quá trình nhóm khách hàng mục tiêu của mình lựa chọn và chấp nhận một sản phẩm như thế nào. 3. Quan sát thái độ và quan điểm của một nhóm đại diện khách hàng mục tiêu | Customer Insight - Thấu hiểu mong muốn ẩn dấu của khách hàng Phần 3 Vậy marketers có thể làm với Focus Groups 1. Việc các thành viên trong nhóm được chọn thảo luận tương tác qua lại hoàn toàn có thể giúp marketers nảy ra 1 ý tưởng mới. 2. Tương tác qua lại giữa các thành viên cho phép marketers có một cái nhìn thu nhỏ về quá trình nhóm khách hàng mục tiêu của mình lựa chọn và chấp nhận một sản phẩm như thế nào. 3. Quan sát thái độ và quan điểm của một nhóm đại diện khách hàng mục tiêu. Đi sâu vào chi tiết hơn Focus Group có thể cung cấp những insights sau 1. Thói quen mua sắm của khách hàng. 2. Hiểu rõ hơn khách hang của ngành hàng. 3. Thái độ của khách hàng. 4. Kiểm tra hình hành thương hiệu. 5. Xác định được những gắn kết cảm xúc cũng như lợi ích của khách hàng với sản phẩm. Nhưng cần xác định rằng Focus Groups không cung cấp những giải pháp. Nó giúp marketer có được một bức tranh về insights khách hàng mục tiêu từ đó khám phá ra khả năng và hạn chế của sản phẩm phục vụ thị trường. Vậy Focus Groups có thể áp dụng trong những trường hợp nào 1. Học biết ngôn ngữ của khách hàng. 2. Cung cấp thông tin làm chiến lược. 3. Định vị sản phẩm. 4. Tối ưu hóa sản phẩm và khái niệm sản phẩm đó. 5. Quản trị Brand equity và Brand imagery. 6. Khảo sát sự thay đổi trong xu hướng ngành hàng. 7. Phát hiện những xu hướng và tham gia những ngành hàng mới. 8. Thử nghiệm những giả thuyết. 9. Phát triển sản phẩm mới. 10. Hộ trợ và phát triển các chiến dịch quảng cáo dài hạn. Focus Groups là ky thuật nghiên cứu đinh tính. Vì thế không thể dung phương pháp chọn ngẫu nhiên trong kết quả nghiên cứu như những phương pháp định lượng. Điều đó cũng có nghĩa là dung Focus Groups để hiểu sâu thêm về khách hàng và để phát triển những giả định tiềm năng chứ không dung để đo lường số lượng. Nói riêng về trường hợp Harley Davidson Dựa vào Lịch sử nhãn hiệu và sản phẩm Harley Davidson khởi thủy nó thuộc dạng Bán cái ta đang có Đây cũng là thực tế của rất nhiều các thưong hiệu hàng trăm năm tuổi khác -