TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 178

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 178', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Kéo thanh trượt đê chọn dung lượng cho phân vùng riêng của Acronis đê khởi động ổ C của mình là 10gh nên mình kéo tới khoảng 50mb Next Chọn như hình vẽ khi đó khi khởi động màn hình DOS đen xì sẽ xuất hiện Press F11 for. ấn F11 nếu bạn muốn khôi phục Win và không ấn F11 để tiếp tục vào . Ấn Proceed để hoàn tất nếu nó đòi Reboot thì cho nó reboot luôn khoảng 2 hay 3 lần gì đấy xong đề thứ 3 là khi bạn muốn khôi phục thì đơn giản là bật máy lên khi nào có đòi hỏi Press F11 for. thì ấn thôi giao diện chính cũng như hình đầu tiên bên trên cùng Chọn Recovery Next