TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 177

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 177', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chọn như hình vẽ để thay đổi các thiết lập mặc định của chương trình Next Tới đây bạn có thể thay đổi mặc định Pass . nói chung bạn nên chọn Maximum ở Compression Level file Image bạn tạo ra sẽ có dung lường nhỏ nhất thường nếu ổ của bạn sử dụng mất 3Gh thì file Image của bạn sẽ có dung lượng khoảng 50-55 của 3Gh 1 5Gh và High ở BackUp Priority giảm thời gian lúc backup xuong mức thấp nhất xong nại thì Next