TAILIEUCHUNG - Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả. | Đăng ký trại nuôi sinh sản trại nuôi sinh trưởng cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Kiểm lâm Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư tiếp 1. Bước 1 nhận và trả kết quả Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định 24 Lê Hồng Phong TP Quy Nhơn Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ nếu đủ tiếp nhận nếu 2. Bước 2 chưa đủ đề nghị bổ sung . 3. Bước 3 Bộ phận chuyên môn theo chức năng thẩm định hồ sơ đề xuất Tên bước Mô tả bước giải quyết và trình ký giấy chứng nhận. Tổ chức cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm 4. Bước 4 nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Văn bản đề nghị và gửi kèm hồ sơ theo mẫu Số bộ hồ sơ 02 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1 Phụ biểu 1 Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thuộc Nhóm I theo quy định Nghị định số 82 2006 NĐ-CP .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN