TAILIEUCHUNG - HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI CÁC LỌAI FONTS

Tài liệu hướng dẫn chuyển đổi các loại fonts | HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐÔI CÁC LỌAI FONTS Kích đúp vào file setup UK363Setup Kích Next kích I agree kích next kích Install kích Finish màn hình hiện ra như sau Đến đây là bạn có thể sử dụng bộ gõ bằng Unikey theo đánh giá của các chuyên gia thì gõ Unikey cho Unicode tốt hơn Việt key rất nhiều. Bây giờ bạn đã cài đặt xong chương trình. Bấm đồng thòi Ctrl Shift F6 màn hình hiện ra như sau Bây giờ bạn kích vào phần nguồn dưới bảng mã màn hình hiên ra như sau Bạn chọn nguồn là VNI Windows tiếp đó phần đích bạn kích vào đích và chọn lọai fonts muốn chuyển đổi TCVN hay Unicode ví dụ tôi chọn Unicode như sau Bạn kích vào dấu v trong phần chuyển mã như sau. Sau khi kích xong màn hình bên dưới không bị đè như trước nữa. Trong phần File nguồn bạn kích đúp vào biểu tượng bên trái tương tự như biểu tượng Open Sau đó tìm đến địa chỉ File muốn mở vị dụ tôi muốn chuyển đổi file mẫu hợp đồng đại lý tôi tìm đến địa chỉ file đó địa chỉ cuối cùng như sau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    13    0    20-01-2021
5    21    0    20-01-2021