TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 176

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 176', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | -Active Acronis Startup . Bạn có thể thay đổi chế độ của vùng khởi động active hay unactive vùng đó active vùng đó thì khi khởi động máy trên màn hình DOS sẽ xuất hiện dòng chữ Fress F11 to bạn nên chọn chế độ này vì sao thì tý nữa bạn biết ngay thôi còn unactive thì ngược lại không xuất hiện Fress. giảm thời gian khởi động máy tính. Đó là những nét cơ bản nhất còn cụ thể thì là . như sau. 0 Do nhiệm vụ chính của chương trình là sao lưu và backUp nên mình sẽ đi sâu vào 2 chức năng này nào bắt đầu nào Khi nhấn vào backup giao diện khi đó là bạn muốn tạo 1 file image thì bạn mới nhấn vô đây đúng không vậy thì chả cần biết bọn chúng viết cái gì cả ấn Next thôi Bạn chọn như bên dưới nếu muốn sao lưu toàn bộ ổ tất nhiên là nên chọn rồi còn nếu chọn cái khác thì bạn sẽ sao lưu file and folder chả hiểu có khác không nữa nhưng có lẽ sẽ không đầy đủ ko chọn File and folder. Xong roi thi an Next .