TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 174

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 174', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bạn click Next để tiếp tục. Tại đây bạn cần phải chỉ ra nơi lưu bản sao. Bạn click vào Browse. để chọn nơi lưu. Các bạn có thẻ đổi tên bằng cách click vào Rename. Sau đó bạn click Next để tiếp tục. Ở bước này bạn có thể đổi tên lựa chọn mức độ nén. Bạn cũng có thể đặt mật khẩu chia file sao lưu thành nhiều file bằng nhau bỏ qua Bad sectors nếu máy bạn có Bad sectors . Bạn click Next để tiếp tục. Nếu bạn muốn sao lưu ngay thì chọn Manually để đặt lịch sao lưu thì chọn Scheduled. Click Finish để bắt đầu sao lưu. Phục hồi dữ liệu Bạn clich chuột phải lên biểu tượng trong khay hệ thống. Để phục hồi có 2 lựa chọn Recover My Computer phục hồi cả ổ đĩa hay một phân vùng. Recover My Files chỉ phục hồi một file hay một thư mục. Các bạn chọn Recover My Computer nếu bạn có nhiều bản sao lưu hãy lựa bản sao lưu các bạn muốn rồi click Recover My Computer tiếp theo đánh dấu vào dấu kiểm Express recommended click OK để tiếp tục. Sau đó có một bảng thông báo hiện ra. Bạn click Yes. các bạn chỉ muốn phục hồi một vài file hay một thư mục thì bạn chọn Recover My Files. Nếu có nhiều bản sao lưu bạn hãy chọn bản bạn cần và click vào Browse Contents. Tại đây bạn hãy lựa chọn file hay thư mục bạn muốn phục hồi click chuột phải vào file hay thư mục và chọn Recover Ctrl R tiếp theo bạn click vào Browse .để lựa chọn nơi phục hồi click Recover để phục hồi. Tạo đĩa Symantec Recovery Disk Như bạn biết Norton Ghost 10 này không hề cung cấp một công cụ nào để có thể làm ra đĩa CD boot dùng để phục hồi ổ cứng hay phân vùng từ file sao lưu khi không thể vào Windows. Nếu bạn muốn có đĩa này thì bạn phải mua từ Symantec. Tôi sẽ hướng dẫn bạn làm ra đĩa Symantec Recovery Disk mà không phải mất tiền mua. Nếu bạn để ý sẽ thấy sau khi bung file sẽ có một số thư mục trong đó có thư mục I386. Bạn đã nhận thấy có gì lạ không Thật ra đây đã là một đĩa Symantec Recovery Disk rồi nhưng chưa được đóng gói thành file ISO để có thể ghi ra CD làm đĩa boot Symantec Recovery Disk. Các bãn .