TAILIEUCHUNG - Tổng quan về hệ điều hành

Bài học này cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về những nguyên lý cơ bản của hệ điều hành. Chúng ta bắt đầu với việc xem xét mục tiêu và các chức năng của hệ điều này, sau đó khảo sát các dạng khác nhau của chúng cũng như xem xét quá trình phát triển qua từng giai đoạn. | BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Nguồn Bài học này cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về những nguyên lý cơ bản của hệ điều hành. Chúng ta bắt đầu với việc xem xét mục tiêu và các chức năng của hệ điều này sau đó khảo sát các dạng khác nhau của chúng cũng như xem xét quá trình phát triển qua từng giai đoạn. Các phần này được trình bày thông qua các nội dung như sau Khái niệm về hệ điều hành Phân loại hệ điều hành Cấu trúc của hệ điều hành Lịch sử phát triển của hệ điều hành Bài học này giúp chúng ta hiểu được hệ điều hành là gì có cấu trúc ra sao. Hệ điều hành được phân loại theo những tiêu chuẩn nào. Quá trình phát triển của hệ điều hành phụ thuộc vào những yếu tố nào. Bài học này đòi hỏi những kiến thức về kiến trúc máy tính. NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành là một chương trình hay một hệ chương trình hoạt động giữa người sử dụng user và phần cứng của máy tính. Mục tiêu của hệ điều hành là cung cấp một môi trường để người sử dụng có thể thi hành các chương trình. Nó làm cho máy tính dể sử dụng hơn thuận lợi hơn và hiệu quả hơn. Hệ điều hành là một phần quan trọng của hầu hết các hệ thống máy tính. Một hệ thống máy tính thường được chia làm bốn phần chính phần cứng hệ điều hành các chương trình ứng dụng và người sử dụng. Phần cứng bao gồm CPU bộ nhớ các thiết bị nhập xuất đây là những tài nguyên của máy tính. Chương trình ứng dụng như các chương trình dịch hệ thống cơ sở dữ liệu các trò chơi và các chương trình thương mại. Các chương trình này sử dụng tài nguyên của máy tính để giải quyết các yêu cầu của người sử dụng. Hệ điều hành điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng cho những ứng dụng khác nhau của nhiều người sử dụng khác nhau. Hệ điều hành cung cấp một môi trường mà các chương trình có thể làm việc hữu hiệu trên đó. Hình Mô hình trừu tượng của hệ thống máy tính Hệ điều hành có thể được coi như là bộ phân phối tài nguyên của máy tính. Nhiều tài nguyên của máy tính như thời gian sử dụng CPU vùng bộ nhớ vùng lưu trữ tập tin

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG