TAILIEUCHUNG - BÀI TEST KIẾN THỨC CHUNG

Bài test kiểm tra kiến thức chung | BÀI TEST KIẾN THỨC CHUNG Bạn vui lòng đánh dấu vào phần mình chọn a hoặc b hoặc c hoặc d . 1. Anh chị hãy cho biết Việt nam có số dân là a Từ 60 - 70 triệu b Từ 70 - 80 triệu c Từ 80 - 90 triệu k d Từ 90 - 100 triệu 2. Bạn vui lòng cho biết Việt nam có bao nhiêu dân tộc anh em a 52 b 54 c 56 d 58 3. Anh chị hãy cho biết Hội An thuộc khu vực nào dưới đây a Miề n Bắc b Miền Trung k c Tây Nguyên d Miền nam 4. Anh chị hãy cho biết Indonesia thuộc khu vực nào a Asean b Nam A c Đông Á 5. Bạn vui lòng cho biết London là thủ đô của nứơc nào d Tây Á a Mỹ b Pháp c Đức d Anh k 4. Anh chị cho biết chủ tịch UBND tp HCM là a Nguyễn Thiện Nhân b Lê Thanh Hải k c Nguyễn Minh Triết 5. Anh chị hãy cho biết Ông Trần Đức Lương là d Võ Văn Cương a Tổng bí thư Đảng CSVN b Chủ tịch Quốc hội c Chủ tịch nước 7. Anh chị cho biết người dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long là d Thủ tướng Chính phủ a Đinh Bộ Lĩnh b Trần Thủ Độ c Lý Công Uẩn d Lê Lợi 8. Anh chị hãy cho biết Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc thời a Nhà Nguyễn b Nhà Lê c Nhà Trần Bài thi chuyên môn NV bán hàng Ngày 10 13 2009 Trang 1 2 9 Anh chị cho biết tác giả của bài Hịch Tướng Sỹ là cho biết tác phẩm Số đỏ là tác phẩm của nhà văn 11. Bạn cho biết bài thơ Hai sắc hoa tigon là bài thơ của nhà thơ d Nhà Lý a Lý Thưởng Kiệt b Nguyễn Trãi c Nguyễn Du d Trần Quốc Tuấn a Nam Cao b Vũ Trọng Phụng c Nguyễn Tuân d Nguyễn Thi a Xuân Diệu b NTTK 12. Loại hàng hoá nào đang đứng đầu về doanh số xuất khẩu hiện nay 13. Một người đi bộ trong 2 giờ đầu tiên đi 10 km biết rằng người đó đi bộ với vận tốc bằng nhau. Vậy sau 3 giờ nữa người đó đi thêm được bao nhiêu km nữa 14. Cho một dãy số như sau 1 6 4 8 7 10 10 12 vậy số tiêp theo là số mấy 15. Bạn cho biết kết quả của phép nhân 17 28 169 323 c Hàn Mạc Tư d Huy Cận a Dầu mỏ b Dệt may c Gạo d Da giày a 5 km b 10 km c 15 km d 20 km a 9 b 11 c 13 d 15 a 25983412 b 25954412 c 25896412 d 25883412 Bài thi chuyên môn NV bán hàng Ngày 10 13 2009 Trang 2