TAILIEUCHUNG - QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp: - Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá được xác lập quyền sở hữu theo văn bản bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. - Bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý tên thương mại được tự động xác lập khi hội đủ các điều kiện quy định mà không phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. . | QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP I. ĐĂNG KÝ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP A. ĐĂNG KÝ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Xác lập quyền sở hữu công nghiệp - Sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá được xác lập quyền sở hữu theo văn bản bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. - Bí mật kinh doanh chỉ dẫn địa lý tên thương mại được tự động xác lập khi hội đủ các điều kiện quy định mà không phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều kiện xác lập quyền sở hữu công nghiệp Điều kiện hình thức Đơn yêu cầu văn bằng bảo hộ Quyền nộp đơn Thực hiện quyền nộp đơn Nguyên tắc nộp đơn Quyền nộp đơn Quyền nộp đơn đối với sáng chế giải pháp hữu ích kiểu giáng công nghiệp - Tác giả đồng tác giả - Người thừa kế - Người sử dụng lao động Quyền nộp đơn đối với nhãn hiệu hàng hoá - Cá nhân pháp nhân các chủ thể khác sản xuất kinh doanh hợp pháp - Cá nhân pháp nhân các chủ thể khác tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá cho sản phẩm do mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất đó không sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đó cho sản phẩm tương ứng và không phản đối việc nộp đơn nói trên. Quyền nộp đơn đối với tên gọi xuất xứ hàng hoá - Cá nhân pháp nhân các chủ thể khác đang sản xuất kinh doanh sản phẩm có tính chất chất lượng đặc thù tại nước địa phương có tên địa lý yêu cầu Đáp ứng điều 7 NĐ 63 CP - Cá nhân pháp nhân nước ngoài đang là chủ văn bằng bảo hộ do nước ngoài cấp thì có quyền nộp đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa đó để sử dụng cho sản phẩm của mình trên thị trường Việt Nam. Quyền nộp đơn SC GPHI KDCN NHHH có thể chuyển nhượng cho cá nhân hoặc pháp nhân khác bằng văn bản giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn . Quyền nộp đơn đối với tên gọi xuất xứ hàng hoá không được chuyển nhượng. Thực hiện quyền nộp đơn - Nộp trực tiếp Việc nộp đơn đựoc thực hiện bởi người có quyền nộp đơn - .