TAILIEUCHUNG - Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Dịch cúm AH1N1

1. Phát triển nhận thức: - Hiểu biết mức độ nguy hiểm củ dịch cúm AH1N1 - Hiểu biết một số cách thức lây bệnh đơn giản và cách phòng tránh 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: - Nói đúng tên dịch cúm. - Hiểu biết về dịch cúm và có thể nói về dịch cúm cho người khác biết - Thuộc bài vè phòng bệnh - Hiểu và diễn đạt ý của mình và cách phòng bệnh và chăm sóc bản thân | Kế hoạch giảng dạy Chủ đề: Dịch cúm AH1N1 Thời gian 1 tuần I. Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Hiểu biết mức độ nguy hiểm củ dịch cúm AH1N1 - Hiểu biết một số cách thức lây bệnh đơn giản và cách phòng tránh 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: - Nói đúng tên dịch cúm. - Hiểu biết về dịch cúm và có thể nói về dịch cúm cho người khác biết - Thuộc bài vè phòng bệnh - Hiểu và diễn đạt ý của mình và cách phòng bệnh và chăm sóc bản thân 3. Phát triển thẩm mỹ: - Luôn biết quan sát và cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, biết làm đẹp cho bản thân - Lắng nghe, hiểu và biểu diễn bài hát: Bé ngoan phòng bệnh. 4. Phát triển thể chất: - Biết giữ gìn vệ sinh cơ thể, thực hiện đúng các thao tác vệ sinh: rửa tay, rửa mặt - Biết và thực hiện một số cách phòng bệnh đơn giản - Nhận biết các nơi có nguy cơ có dịch để phòng tránh 5. Phát triển tình cảm – xã hội: - Tự tin, không hoang mang, lo sợ trước dịch bệnh. - Giáo dục ý thức phòng bệnh trước đại dịch cúm đang xảy ra II. Nội Dung: III. Mạng hoạt động:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN