TAILIEUCHUNG - QUẢN LÝ NỘI TẠI HIỆU QUẢ

Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn này là giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) xác định các biện pháp quản lý nội tại thông thường, thiết thực và dựa trên tư duy thuần tuý để cắt giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất chung của doanh nghiệp cũng như giảm tác động lên môi trường. | QUẢN LÝ NỘI TẠI HIỆU QUẢ MỞ ĐẦU Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn này là giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs xác định các biện pháp quản lý nội tại thông thường thiết thực và dựa trên tư duy thuần tuý để cắt giảm chi phí sản xuất nâng cao năng suất chung của doanh nghiệp cũng như giảm tác động lên môi trường. Quản lý nội tại hiệu quả có liên quan đến một số biện pháp phòng chống thất thoát nguyên vật liệu giảm thiểu chất thải tiết kiệm nước tiết kiệm năng lượng và cải tiến các thủ tục hành chính cũng như các phương thức hoạt động của doanh nghiệp. Việc thực hiện các biện pháp này thường khá dễ dàng và chi phí thường là thấp. Do đó chúng đặc biệt phù hợp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tài liệu hướng dẫn này nhằm phục vụ các nhà quản lý chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động hàng ngày trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ có thể hiểu được các nguyên lý cơ bản của quản lý nội tại hiệu quả thiết lập các quy trình phương thức quản lý nhằm kết hợp quản ý nội tại hiệu quả này vào các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp và có thể đặt nền móng cho mọi cách tiếp cận mang tính hệ thống hơn để nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mình. 2. Danh mục đối chiếu việc thực hiện các biện pháp Quản lý nội tại hiệu quả trong một doanh nghiệp 1. Danh mục đối chiếu việc sử dụng có hiệu quả nguyên vật liệu và tiếp liệu 2. Danh mục đối chiếu việc quản lý chất thải có trách nhiệm 3. Danh mục đối chiếu việc xử lý và chuyển giao nguyên vật liệu và sản phẩm 4. Danh mục đối chiếu về tiết kiệm nước 5. Danh mục đối chiếu việc tiết kiệm năng lượng Ví dụ về kết quả đạt được từ việc phân lập các loại chất thải ở một nhà máy dệt Mô tả công việc đã tiến hành Đổ chất thải và làm sạch các thùng nhựa đang đựng các sản phẩm hoá học Mục đích - Giảm các nguy cơ rủi ro gây ô nhiễm có liên quan đến chất thải - Tái sử dụng các sản phẩm hoá học trong các bể nước Chi phí đầu tư - .