TAILIEUCHUNG - Luận văn "Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang "

Tham khảo luận văn - đề án luận văn "giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại tỉnh hà giang " , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chu kỳ tái sản xuất sản phẩm nói chung là sản xuất phân phối - trao đổi - tiêu dùng. Như vậy tiêu dùng sản phẩm thông thường nằm sau quá trình sản xuất. Đối với các doanh nghiệp công nghiệp sản phẩm sau khi sản xuất ra được đưa vào kho, sau đó thông qua mạng lưới thương nghiệp thực hiện chức năng phân phối, trao đổi và sau đó người tiêu dùng mới có thể tiêu dùng được. Còn trong ngành Bưu chính Viễn thông do đặc tính hoạt động sản xuất và tiêu dùng thì quá trình tiêu thụ sản phẩm gắn liền với quá trình sản xuất hoặc quá trình tiêu thụ trùng với quá trình sản xuất như trong đàm thoại bắt đầu đăng ký đàm thoại là bắt đầu quá trình sản xuất, sau khi đàm thoại xong tức là sau khi tiêu dùng hiệu quả có ích của quá trình sản xuất thì quá trình sản xuất cũng kết thúc. Do quá trình tiêu thụ sản phẩm không tách rời quá trình sản xuất nên yêu cầu đối với chất lượng Bưu chính Viễn thông phải thật cao, nếu không ảnh hưởng trực tiếp ngay đến người tiêu dùng. Đối với bất kỳ ngành sản xuất nào chất lượng sản phẩm cũng là vấn đề quan tâm hàng đầu, nhưng đối với ngành Bưu chính Viễn thông phải đặc biệt lưu ý. Vì đối với các ngành khác sản phẩm sau khi sản xuất ra phải qua khâu kiểm tra chất lượng rồi mới được đưa ra thị trường, người tiêu dùng có thể từ chối không mua sản phẩm có chất lượng kém hoặc chấp nhận mua với giá rẻ hơn. Còn trong Bưu điện thì dù muốn hay không người tiêu dùng cũng phải tiêu dùng những sản phẩm mà ngành tạo ra. Ngoài ra các sản phẩm của ngành Bưu điện không đảm bảo chất lượng không thể thay thế bằng sản phẩm có chất lượng tốt hơn, trong nhiều trường hợp sản phẩm Bưu chính Viễn thông kém chất lượng có thể gây ra những hiệu quả không thể bù đắp được cả về vật chất và tinh thần.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    23    0    25-07-2021