TAILIEUCHUNG - Customer Insight - Thấu hiểu mong muốn ẩn dấu của khách hàng (Phần 1)

Customer insights, một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc giúp; chính xác hơn là ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra các quyết định marketing, quảng cáo. Thế nhưng một thực tế hiện nay đang diễn ra là đa phần giới marketers Việt Nam chưa nhận thức và áp dụng yếu tố này đủ mức để nó xứng với vai trò trong ngành. Marketers nhìn vào một case của đồng nghiệp và phán một câu xanh rờn: “Làm marketing mà không hiểu customer insights thì thất bại là đúng rồi!” Vậy Customer insights là gì? Hiểu đơn. | Customer Insight - Thấu hiểu mong muốn ẩn dấu của khách hàng Phần 1 Customer insights một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc giúp chính xác hơn là ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra các quyết định marketing quảng cáo. Thế nhưng một thực tế hiện nay đang diễn ra là đa phần giới marketers Việt Nam chưa nhận thức và áp dụng yếu tố này đủ mức để nó xứng với vai trò trong ngành. Marketers nhìn vào một case của đồng nghiệp và phán một câu xanh rờn Làm marketing mà không hiểu customer insights thì thất bại là đúng rồi Vậy Customer insights là gì Hiểu đơn giản thì đó là những suy nghĩ mong muốn ẩn sâu bên trong ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của Customers Consumers. Vậy những yếu tố nào được xếp vào hàng đầu tiên và cơ bản để xác định customer insights Trước khi đề cập sâu hơn vào nội dung này ta quy ước mặc định về doanh nghiệp ứng dụng Customer Insignt phải là Doanh nghiệp cho dù là sản xuất thương mại hay dịch vụ mang định hướng Marketing. Tức là họ tham gia vào thị trường với sự cạnh tranh đã có và sẽ gia tăng khiến cho vai trò của Marketing là quan trọng đồng thời khái niệm Marketing bao trùm cả 4 quy trình chính của nền kinh doanh Quy trình định hướng Khách hàng Quy trình sáng tạo sản phẩm mới Quy trình thiết lập chính sách và xây dựng chiến lược Quy trình quản lý nhân lực và công nghệ . Không có định hướng Marketing thì có lẽ sẽ không cần Insights. Thứ đến là phương thức sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp DN đang nói tới. Cụ thể Doanh nghiệp phục vụ thị trường như thế nào Bán cái người ta cần hay bán cái ta đang có hay hỗn hợp cả hai Đến đây ta sẽ thấy có 2 lối đi khác nhau của hoạt động tiếp thị Bán cái người ta cần Công việc tiếp thị sẽ phát nguồn từ thị trường đi ngược vào công ty. Cụ thể Trong ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Doanh nghiệp khách hàng và NTD cần gì từ đó quay về các quy trình tích lũy tiền vốn kỹ thuật-công nghệ-bí quyết con người tổ chức sản xuất ra sản phẩm sau đó mang sản phẩm ra thuyết phục thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường.