TAILIEUCHUNG - Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 6

Tham khảo tài liệu đề thi ôn tập môn toán lớp 10 - đề số 6 , tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề số 6 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: 1) Giải các bất phương trình sau: a) b) 2) Cho y = (x + 3)(5 – 2x), –3 x . Định x để y đạt giá trị lớn nhất. Câu 2: Cho phương trình: a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu Câu 3 : Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ): a) Xác định tâm I và bán kính R của (C ) b) Viết phương trình đường thẳng qua I, song song với đường thẳng d: x – y – 1 = 0 c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C ) vuông góc với Câu 4: a) Cho cos – sin = 0,2. Tính ? b) Cho . Tính giá trị biểu thức . Câu 5: Tiền lãi (nghìn đồng) trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo. 81 37 74 65 31 63 58 82 67 77 63 46 30 53 73 51 44 52 92 93 53 85 77 47 42 57 57 85 55 64 a) Hãy lập bảng phân bố tần số và tần suất theo các lớp như sau: [; ), [; ), [; ), [; ), [; ), [; ] b) Tính số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn ? --------------------Hết------------------- Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . Đề số 6 ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: 1) Giải các bất phương trình sau: a) b) 2) Cho y = (x + 3)(5 – 2x), –3 x . Định x để y đạt giá trị lớn nhất. Vì –3 x nên . Ta có: (không đổi) nên đạt GTLN khi . Vậy y = (x + 3)(5 – 2x) đạt GTLN khi . Khi đó Câu 2: Cho phương trình: a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm PT có PT luôn luôn có nghiệm với mọi số thực m. b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu PT có hai nghiệm trái dấu ac < 0 Câu 3 : Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ): a) Tâm I(1; 2) , bán kính R = b) Viết phương trình đường thẳng qua I, song song với đường thẳng d: x – y – 1 = 0 // d nên phương trình có dạng (C –1) đi qua I nên có PT c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C ) vuông góc với Tiếp tuyến vuông góc với nên PTTT có dạng và Vậy PT các tiếp tuyến cần tìm: . Câu 4: a) Cho cos – sin = 0,2. Tính ? Ta có: Do đó: b) Cho . Tính giá trị biểu thức . Câu 5: ===================

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    17    0    27-01-2021