TAILIEUCHUNG - QUẢN LÝ DỰ TRỮ

Dự trữ là việc lưu giữ những hàng hoá hay nguyên liệu trong kho của chính doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp cũng như nhu cầu sản phẩm của khách hàng. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh người ta cần xem xét thận trong yếu tố chi phí dự trữ nhằm đảm bảo cạnh tranh trong kinh doanh. | QUẢN LÝ DỰ TRỮ 1. Giới thiệu Dự trữ là việc lưu giữ những hàng hoá hay nguyên liệu trong kho của chính doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp cũng như nhu cầu sản phẩm của khách hàng. Tuy nhiên trong môi trường cạnh tranh người ta cần xem xét thận trong yếu tố chi phí dự trữ nhằm đảm bảo cạnh tranh trong kinh doanh. Hệ thống sản xuất đúng thời điểm hay còn gọi là không kho JIT- Just in time được hình thành xuất phát từ quan điểm như vậy. Tuy nhiên đối với nhiều doanh nghiệp hiện nay phương pháp truyền thống để quản lý dự trữ vẫn còn quan trọng và cần thiết nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Trong phần này giới thiệu những yếu tố cơ bản của quản lý dự trữ truyền thống một số mô hình kỹ thuật thông dụng để quản lý dự trữ hiệu quả. Trong đó 1 . Quản lý dự trữ 2 . Dữ liệu dự trữ 3 . Kiểm kê hàng hoá là những nội dung chính của phần này. 2. Khái niệm và vai trò dự trữ trong hệ thống sản xuất kinh doanh . Dự trữ là gì Dự trữ bao gồm các sản phẩm hay nguyên liệu nhiên liệu đang lưu trong kho đang trên đường vận chuyển đang chờ sản xuất dở dang. .và cả những thành phẩm đang chờ bán. Hay nói cách khác dự trữ bao gồm Tất cả các sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp có để bán. Tất cả nguyên vật liệu phụ tùng mà doanh nghiệp lưu giữ và sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm hay cung cấp dịch vụ. Cần chú ý phân biệt hàng dự trữ và hàng ế thừa. Các loại hình kinh doanh khác nhau có các loại dự trữ khác nhau ví dụ Kho cửa hàng bán lẻ Nhà sản xuất Người cung ứng dịch vụ . Thế nào là quản lý dự trữ Quản lý dự trữ là việc tổ chức quản lý tất cả các công việc các dữ liệu liên quan đến công tác dự trữ để đảm bảo dự trữ một cách hiệu quả và giảm chi phí. Một cách cụ thể hoá quản lý dự trữ là tổ chức thực hiện những việc sau Nhận hàng Đo lường và kiểm tra tình trạng hàng hoá hoặc nguyên liệu trước khi nhập kho theo hoá đơn hay phiếu giao hàng Dự trữ hàng Thực hiện việc lưu giữ hàng hoá hay nguyên vật liệu an toàn đúng phương pháp đảm bảo cả về số lượng