TAILIEUCHUNG - Thời gian và vǎn hóa

Khi một cơng ty Mỹ gửi fax hỏi giá, họ muốn người nhận trả lời ngay bằng fax hay điện thoại. Nếu người gửi là người Nhật hay A rập, bạn cĩ thể đủng đỉnh phúc đáp, thậm chí gửi thư trả lời cũng được. Tùy theo nền vǎn hĩa, "ngay lập tức" cĩ thể là một phút, một ngày hay một tuần. | Thời gian và văn hĩa Khi một cơng ty Mỹ gửi fax hỏi giá họ muốn người nhận trả lời ngay bằng fax hay điện thoại. Nếu người gửi là người Nhật hay A rập bạn cĩ thể đủng đỉnh phúc đáp thậm chí gửi thư trả lời cũng được. Tùy theo nền vàn hĩa ngay lập tức cĩ thể là một phút một ngày hay một tuần. Giáo sư tâm lý Rob Tert Levine kể một chuyện lý thú về sự khác biệt vàn hĩa trong cách nhìn nhận về thời gian. Ngày đầu tiên sang dạy ở Brazil ơng cĩ lớp lúc 10 giờ sáng. Từ lúc 9 giờ ơng đã thong thả tản bộ trong khuơn viên trường để đến lớp. Chừng nửa tiếng sau ơng hoảng hồn khi thấy một đồng hồ trong sân trường chỉ 10 giờ 20. Thấy trễ quá ơng rảo bước nhanh hơn. Đến nơi ơng thấy lớp vẫn vắng tanh ơng hỏi giờ nhiều người và càng ngạc nhiên khi thấy mỗi người nĩi mỗi kiểu khác nhau thậm chí chênh lệch rất nhiều. Đồng hồ của phịng kế bên cịn chỉ 3 giờ 15. Hĩa ra sinh viên vẫn cịn đủng đỉnh tới lớp rất muộn. Về sau ơng mới biết đồng hồ của người Brazil thường khơng chính xác mà cũng chẳng ai thèm quan tâm. Ngược lại cĩ những nơi như ở Bắc Mỹ người ta rất ám ảnh về thời gian. Các khĩa học về quản lý thời gian luơn cĩ đơng học viên. Đi đâu cũng thấy đồng hồ trên bàn làm việc trong phịng học trong nhà bếp phịng ngủ và thậm chí cả nhà vệ sinh rồi trên cả bút viết đồ trang sức trên tivi radio. Theo nghiên cứu của Farid Elashmawi và Philip Harris thời gian xếp thứ trong những giá trị quan trọng nhất đối với người Mỹ trong khi nĩ khơng cĩ mặt trong Top 20 của người Nhật và A rập. Tuy nhiên người Nhật và A rập coi trọng chất lượng cao hơn là lợi ích tức thì và họ kiên nhẫn đợi cho được kết quả tốt nhất. Khi làm àn người Mỹ đi thẳng vào vấn đề và bất cứ thời gian nào khơng dành để giải quyết cơng việc trước mắt bị xem là lãng phí và do vậy phí tiền. Ngược lại ở Nhật hay một số nước châu Âu trước khi ký hợp đồng người ta dành nhiều thời gian để làm quen tạo mối quan hệ. Các nhà nghiên cứu vàn hĩa đã đúc kết hai hình ảnh về thời gian. Cĩ người xem thời gian là một đường thẳng với những sự