TAILIEUCHUNG - VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH

Nhân tố then chốt của quản lý sản xuất là năng xuất là một bước trong mục tiêu của công ty là tạo ra giá trị cho khách hàng-đó cũng là giá trị được hình thành do chức năng triển khai và được đưa ra thị trường nhờ chức năng xuất biến vật tư nguyên liệu,chi tiết và các dịch vụ thành các sản phẩm cuối cùng .QLSX nhằm tối ưu hóa quá trình biến đổi đó hoặc nói cách khác,làm tăng năng suất | VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA SẢN XUẤT 1. Vai trò trung hòa bên trong Trung hòa các khả năng xấu 2. Vai trò trung hòa bên ngoài Bắt kịp các đối thủ cạnh tranh 3. Vai trò hỗ trợ bên trong Tạo ra một sự hỗ trợ đáng tin cậy cho chiến lược kinh doanh tổng thể 4. Vai trò hỗ trợ bên ngoài Sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho công ty đạt được những lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh của mình. Các sứ mệnh của sản xuất thể hiện ở - Chất lượng - Độ tin cậy - Tính linh hoạt về thiết kế - Tính linh hoạt về sản lượng - Hiệu quả chi phí Các nguồn lực - Nhân công trực tiếp - Nguyên liệu và các phụ kiện - Thiết bị vốn - Hệ thống quản lý - Thời gian Các ưu tiên cạnh tranh Tầm quan trọng giảm theo thứ tự Châu Âu Mỹ Nhật Bản Chất lượng ổn định Chất lượng ổn định Cạnh tranh về giá cả Giao sản phẩm tin cậy Giao sản phẩm tin cậy Sản phẩm tin cậy Sản phẩm tin cậy Sản phẩm tin cậy Chất lượng ổn định Giao sản phẩm nhanh C ạnh tranh về giá Giao sản phẩm nhanh Cạnh tranh về giá cả Giao sản phẩm nhanh Hiệu quả cao Giới thiệu sản phẩm mới Giới thiệu sản phẩm mới Giao sản phẩm tin cậy nhanh nhanh Đáp ứng thị hiếu khách Sản phẩm hiệu quả cao S ản phẩm hiệu quả cao hàng Đáp ứng thị hiếu khách H ỗ trợ sản phẩm hiệu quả Sản phẩm đa dạng hàng Thay đổi phối hợp nhanh Dịch vụ sau bán hàng Hỗ trợ sản phẩm hiệu quả . . . Linh hoạt về thiết kế Sản phẩm bền Linh hoạt về thiết kế Phân phối rộng Thay đổi phối hợp nhanh Sản phẩm đa dạng Dịch vụ sau bán hàng Hỗ trợ sản phẩm hiệu quả Thay đổi phối hợp nhanh Thay đổi sản lượng Phân phối rộng chóng Phân phối rộng Những ưu điểm so với các đối thủ cạnh tranh mạnh nhất ưu điểm giảm dần theo thứ tự Châu Âu Mỹ Nhật bản Độ tin cậy Độ tin cậy Độ tin cậy Nhất quán về chất lượng Nhất quán về chất lượng Bền Hiệu quả cao Hiệu quả cao Hiệu quả cao Bền Bền Nhất quán về chất lượng Giao sản phẩm nhanh Giao sản phẩm tin cậy Giao sản phẩm tin cậy Giao sản phẩm tin cậy Hỗ trợ hiệu quả Đáp ứng thị hiếu khách hàng Đáp ứng thị hiếu khách hàng Sản phẩm đa dạng Sản phẩm đa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN