TAILIEUCHUNG - Chiến lược Judo trong cạnh tranh

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, thể thao đỉnh cao và chiến đấu có một đặc điểm tương đồng: Đó thật sự là các trận đấu- đấu trí và đấu lực. Chính vì vậy, các ý tưởng và chiến lược của thể thao và chiến tranh được nghiên cứu rộng rãi và được áp dụng vào trong kinh doanh và và có thể đem lại những kết quả to lớn. | Chiên lược Judo trong cạnh tranh Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt thể thao đỉnh cao và chiến đấu có một đặc điểm tương đồng Đó thật sự là các trận đấu- đấu trí và đấu lực. Chính vì vậy các ý tưởng và chiến lược của thể thao và chiến tranh được nghiên cứu rộng rãi và được áp dụng vào trong kinh doanh và và có thể đem lại những kết quả to lớn. Các chiến thuật Marketing như Tấn công sát sườn tấn công du kích đều mượn ý tưởng của chiến tranh. Ngay chiến lược chiến tranh nhân dân một chiến lược rất Việt Nam giúp nhân dân Việt Nam chiến thắng những đối thủ mạnh về nhiều mặt đã được một số nhà kinh doanh nghiên cứu áp dụng. Tương tự các chiến thuật chiến lược của môn thể thao đối kháng cũng có thể vận dụng có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Bài viết này trao đổi về áp dụng các chiến lược và chiến thuật của môn võ Judo nhu đạo trong kinh doanh gọi tắt là chiến thuật Judo . Gần đây hai tác giả người Mĩ đã nghiên cứu nguyên lí và chiến thuật của môn võ Judo và áp dụng trong kinh doanh như thế nào Họ đã xuất bản cuốn Chiến lược Judo Biến sức mạnh của đối thủ cạnh tranh thành lợi thế cho mình. Judo bắt nguồn từ Jujisto một môn phái của các võ sĩ Samurai trong các triều đại phong kiến của Nhật Bản. Cốt lõi của môn võ Judo thể hiện ở cái tên của môn phái Ju có nghĩa là nhường bước và Do có nghĩa là mềm dẻo nhưng những ai đã xem các vó sĩ thi đấu thì không thể phủ nhận môn võ này không chỉ mềm dẻo. Theo Kano- Tổ sư của môn võ này thì Judo là trước hết nhường bước để giành thắng lợi cuối cùng. về cơ bản Judo là trận đấu về kĩ năng chứ không phải sức mạnh. Các đấu thủ kinh doanh thường dùng lực cần thiết tối thiểu khi ra đòn. Sử dụng toàn bộ sức mạnh để quật ngã đối thủ là trái với nguyên tắc của môn võ này. Các nguyên tắt của môn võ Judo Để chiến thắng Judo cần có 3 kĩ năng 1. Di chuyển là để đối thủ yếu thế đi vì mất thăng bằng không ra đòn được 2. Giữ thế thăng bằng khi phòng thủ 3. Sử dụng đòn bẩy để tăng sức mạnh. Các võ sĩ ngày xưa di chuyển để đưa đối thủ của mình