TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Chào năm học mới

- Hình thành ở trẻ sự ham thích quan sát các đặc điểm của sự vật, sự việc xung quanh trẻ. - Hình thành cho trẻ kiến thức về quan sát và so sánh các đối tượng. | KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Chủ đề: Chào năm học mới Thời gian 2 tuần I. Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Hình thành ở trẻ sự ham thích quan sát các đặc điểm của sự vật, sự việc xung quanh trẻ. - Hình thành cho trẻ kiến thức về quan sát và so sánh các đối tượng. 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: - Rèn luyện khả năng lắng nghe và diễn đạt lại ý nghĩ của trẻ bằng các câu có đủ ý nghĩa. Biết ráp nối và nói 2 câu liên tiếp trở lên. - Biết sử dụng vốn từ phong phú để diễn tả sự vật, sự việc trẻ quan sát được. - Biết tái tạo lại hành động trẻ đã thực hiện bằng ngôn ngữ. 3. Phát triển thẩm mỹ - Cảm nhận được vẻ đẹp của trường, lớp, của những góc chơi trong trường. - Biết sử dụng ngôn ngữ để miêu tả sự cảm nhận về cái đẹp một cách đơn giản. - Yêu thích tham gia vào các hoạt động nghệ thuật 4. Phát triển thể chất - Hình thành cho trẻ một số kỹ năng về vận động. Yêu thích việc luyện tập thể dục. - Rèn luyện, phát triển hệ cơ vận động và thực hiện một số vận động một cách nhẹ nhàng và nhanh - nhẹn. Rèn luyện trẻ cách cầm bút và di chuyển bút một cách khéo léo, nhẹ nhàng. - Nhận biết một số nơi có thể gây nguy hiểm cho bé khi dạo chơi trong sân trường. 5. Phát triển tình cảm – xã hội - Tình cảm yêu thương đối với ngôi trường và mọi người trong trường. II. Nội dung III. Hoạt động:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN