TAILIEUCHUNG - Biến khách hàng thành người mua sắm, và người mua sắm thành người mua thương hiệu thực thụ

Trong thế giới cạnh tranh gay gắt với hàng loạt những thương hiệu na ná nhau trên thị trường, bạn là một công ty kinh doanh về dịch vụ trong số ấy, vấn đề đặt ra là làm sao để khách hàng chọn lựa thương hiệu của bạn khi họ có nhu cầu? Bài viết sau đây sẽ xem xét đến những tác lực kích thích rất hữu dụng trong chiến lược tiếp thị để trả lời cho câu hỏi này. Peter Drucker nhận xét rằng: ”Mục đích của tiếp thị là làm cho việc bán hàng trở nên thừa” | Biến khách hàng thành người mua sắm và người mua sắm thành người mua thương hiệu thực thụ Trong thế giới cạnh tranh gay gắt với hàng loạt những thương hiệu na ná nhau trên thị trường bạn là một công ty kinh doanh về dịch vụ trong số ấy vấn đề đặt ra là làm sao để khách hàng chọn lựa thương hiệu của bạn khi họ có nhu cầu Bài viết sau đây sẽ xem xét đến những tác lực kích thích rất hữu dụng trong chiến lược tiếp thị để trả lời cho câu hỏi này. Peter Drucker nhận xét rằng Mục đích của tiếp thị là làm cho việc bán hàng trở nên thừa . Ý của Drucker muốn nói rằng nhiệm vụ của tiếp thị là phát hiện ra những nhu cầu chưa được đáp ứng và chuẩn bị đưa ra các giải pháp để đáp ứng nhu cầu đó. Khi tiếp thị có kết quả người mua thích thương hiệu mới đưa ra thì tiếng đồn sẽ lan nhanh khi đó việc bán hàng trở nên không còn quan trọng nữa. Tiếp thị quan trọng như thế đó và để tiếp thị hiệu quả chúng ta phải hiểu rõ về quá trình mua thương hiệu cùng với thái độ và hành vi của khách hàng. Bài viết của tôi hôm nay đề cập đến vấn đề Biến khách hàng thành người mua sắm và người mua sắm thành người mua thương hiệu thực thụ ứng dụng trong lĩnh vực dịch vụ. Trước hết chúng ta hãy xem qua quá trình tiếp cận lựa chọn thương hiệu của khách hàng Đây là một mô hình cơ bản trong quá trình mua thương hiệu của khách hàng bắt đầu bằng việc nhận biết nhu cầu Needs recognition quá trình mua bắt đầu khi khách hàng nhận ra vấn đề hay nhu cầu. Nhu cầu có thể được kích thích bởi những tác nhân bên trong cảm giác đói hay khát hay những tác nhân bên ngoài quảng cáo . Bởi việc thu thập thông tin từ khách hàng mà những người làm Marketing có thể nhận dạng ra những tác nhân gây nên sự thích thú của khách hàng đối với thương hiệu. Sau đó họ sẽ phát triển chiến lược để tạo ra nhu cầu và dẫn người mua sang giai đoạn thứ hai-Giai đoạn tìm kiếm thông tin Information Search Những khách hàng đã nhận ra nhu cầu này sẽ có chiều hướng tìm kiếm thông tin. Chúng ta phân biệt được hai mức độ mức nhận biết thông tin sơ .